Landene vi arbeider i

Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/ Røde Halvmåne søsterforeninger.

Afrika har den høyeste spedbarnsdødeligheten og den laveste leveralderen. Forskjellene mellom de rike og de fattige er størst på det afrikanske kontinent.
Asia og Stillehavsområdet er verdens mest katastrofeutsatte region. Hvert år blir millioner av mennesker rammet av naturkatastrofer som jordskjelv, tyfoner, flom, jordskred, tørke og vulkanutbrudd.
Økonomiske nedgangstider, arbeidsledighet, migrasjon, konflikt og økt fattigdom bidrar til at Europa opplever en økning i humanitære utfordringer.
4 av 10 av verdens flyktninger og internt fordrevne lever i Midtøsten. Konfliktene i Syria, Irak og Jemen stod alene for halvparten av økningen i internt fordrevne i 2015.
I El Salvador, Honduras, Guatemala og Colombia rammes store deler av befolkningen av organisert vold, epidemier og naturkatastrofer. De fattigste er mest utsatt.