Land vi jobber i

Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne søsterforeninger.

Frivillige deler ut mat i Syria
(Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

 

Her jobber vi

Afrika har den høyeste spedbarnsdødeligheten og den laveste leveralder. Forskjellene mellom de rike og de fattige er størst på det afrikanske kontinent.
Asia og Stillehavsområdet er verdens mest katastrofeutsatte region. Hvert år blir millioner av mennesker rammet av naturkatastrofer som jordskjelv, tyfoner, flom, jordskred, tørke og vulkanutbrudd.
Økonomiske nedgangstider, arbeidsledighet, migrasjon, konflikt, krig og økt fattigdom bidrar til at Europa opplever en økning i humanitære utfordringer.
En stor andel av verdens flyktninger og internt fordrevne lever i Midtøsten og Nord-Afrika. Flere land opplever vedvarende konflikt og urolighet, og de humanitære behovene er store.
I El Salvador, Honduras, Guatemala og Colombia rammes store deler av befolkningen av organisert vold, epidemier og naturkatastrofer. De fattigste er mest utsatt.