Land vi jobber i

Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne søsterforeninger.

Røde Kors frivillig i hvite beskyttelsesdrakter haster med person på båre
Mai 2021: Leger og sykepleiere fra India Red Cross haster med pasient til behandling på sykehus for Covid.

Humanitære behov økte i 2020. Konflikt, fattigdom, klimaendringer og helsekriser fortsatte å ødelegge folks liv. COVID-19-pandemien påvirket oss alle, men som alltid var det de mest sårbare som ble hardest rammet. Det dødelige viruset forverret eksisterende utfordringer for de som ble eller allerede var fanget i krig, konflikt og ekstrem vold.  Pandemien skapte ytterligere problemer som følge av økonomisk nedgang og isolasjon.

Her jobber vi