Frivillige i Honduras Røde Kors deler ut mat til ofre for en orkan. Foto: Macarena Aguilar/IFRC

Honduras

Tørke og organisert kriminalitet gjør at mange mennesker i Honduras mister sitt levebrød og lever i stor utrygghet. Nesten halve befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid - bli fastgiver

Honduras har en av de høyeste mordratene i verden. Bare i 2015 ble flere enn 37.000 mennesker enten drept eller skadet som følge av væpnet vold. Den organiserte kriminaliteten begrenser menneskers muligheter til å bevege seg fritt for å oppsøke arbeid eller familie og barns tilgang til skolegang. Rekruttering av ungdom til kriminelle gjenger er et stort problem.

De mest sårbare lider av underernæring, mangel på tilgang til rent drikkevann og manglende helsetjenester. Dette fører til høye forekomster av sykdommer som i utgangspunktet kan behandles. I områdene i vest som er hardest rammet av tørke er så mye som 80 prosent av avlingene tapt siste årene. Tørken har også rammet områdene som omtales som "den tørre korridoren" i Guatemala og El Salvador.

Frivillige hjelper ungdom i arbeid

Norges Røde Kors støtter Honduras Røde Kors både gjennom helseprogrammer og for å redusere følgene av væpnet vold. Frivillige og ansatte fra Honduras Røde Kors hjelper ungdom med å lære yrkesfag slik som å reparere elektronikk, drive frisørsalong og reparere sko.

Det gis også psykososial støtte til ungdom som har vært utsatt for vold og å styrke samhold og tillitt i nabolag.

Oppsøker de mest sårbare

Innenfor helse oppsøkes de mest sårbare gruppene med særlig fokus på mødre-barn helse. Informasjon om helsefarer og hvordan man kan unngå smitte, oppbavare mat trygt og se etter sykdomstegn gis av frivillige og ansatte fra Honduras Røde Kors.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som er rammet av væpnet vold.

Fakta om Honduras

Folketall: 8,3 millioner
Mordrate pr. 100.000: 90,4 
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 131
Spedbarnsdødelighet: 18,9
Forventet levealder: 73,1

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler