Sør- og Mellom-Amerika

I El Salvador, Honduras, Guatemala og Colombia rammes store deler av befolkningen av organisert vold, epidemier og naturkatastrofer. De fattigste er mest utsatt.

For mange mennesker handler hverdagen om å leve i frykt for at du eller en av dine nærmeste blir skutt eller tvunget inn i en kriminell gjeng. Har du et sykt barn kan nærmeste lege eller helsestasjon være langt unna eller vanskelig å komme til.

Ved orkaner eller kraftig regnskyll er det stor fare for at huset du bor i eller skolen du går på blir revet bort.

Er du kvinne er du særlig utsatt for vold og risikoen for voldtekt er stor. Seksuelle minoriteter blir angrepet, trakassert og diskriminert. Stadig flere flykter fra volden og fattigdommen. 

Landene vi jobber i

Fredsavtalen i Colombia er under press. Økt vold og ustabilitet krever fortsatt humanitær innsats i landet.
Krisen som er under utvikling i El Salvador og nabolandene Guatemala og Honduras får lite oppmerksomhet.
Krisen som er under utvikling i Guatemala og nabolandene El Salvador og Honduras får lite oppmerksomhet.
Politisk ustabilitet, ekstremvær og fattigdom gjør levekårene svært vanskelige for befolkningen i et av verdens fattigste land.
Tørke og organisert kriminalitet gjør at mange mennesker i Honduras mister sitt levebrød og lever i stor utrygghet. Nesten halve befolkningen lever i ekstrem fattigdom.
Krisen i Venezuela har ført til at rundt 4,5 millioner venezuelanere har forlatt landet.