Mor og datter utenfor Røde Kors helsestasjon i Honduras Vis bildetekst
Nabolaget til Dailing (2) og Maria (46) er preget av mye vold og drap. Røde Kors er en av få aktører med tilgang og bidrar med viktig helsehjelp i nærmiljøet. Tekst og foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Helsehjelp i et av verdens farligste nabolag

Tenk deg at barnet ditt er sykt og det er for farlig å dra til legen. I Honduras har Røde Kors funnet en løsning.

Det går en usynlig grense gjennom nabolaget Emanuel. Gatene og husene på hver side ser helt like ut og det er ingen gjerder eller skilt, men det kan være livsfarlig å krysse grensen. To gjenger rivaliserer og skaper frykt i lokalbefolkningen i utkanten av San Pedro Sula, som lenge ble regnet som verdens farligste by.

Gate i Honduras
Honduras har en lang historie med fattigdom, vold og drap. Grensene mellom gjengenes territorier kan ikke sees, og det er risikabelt å krysse dem.

Kan få fatale følger

– Det er komplisert å bo her, forteller Maria Fermina Cantagena (46). Mer vil hun ikke si om den saken, man vet aldri hvem som hører. Hun har fem barn og ingen jobb, en krevende situasjon nå som både prisene og arbeidsledigheten i Honduras øker.

Astrid Sharlotte (4) er et av mange barn som vokser opp i stor fattigdom her. Kriminelle gjenger og narkotikahandel gjør livet utrygt og hindrer barn og voksne i å bevege seg fritt. Et skritt over i feil område kan bety døden, og det er farlig for barna å leke i parker og gater.

Jente får vaksine
Astrid Sharlotte (4) får vaksiner og vitaminer på fanget til mamma Blanca Cruz (40).

Dialog sikrer helsehjelp

Ikke minst er det risikabelt å reise til sykehus eller helsestasjoner, som ofte ligger langt unna. Til og med ambulansene må kjenne riktig rute og ofte kjøre omveier når de frakter syke og skadde.

Honduras Røde Kors har derfor brukt tid på å skape dialog med gjengledere og lokalsamfunn for å bedre tilgangen til helsehjelp. Et viktig tiltak er lokale helsekomiteer startet av Røde Kors. Dialogen med gjengene har ført til at de aksepterer at helsekomiteene opprettes og har virksomhet i nabolagene.

Røde Kors helsearbeidere i Honduras
– Vi må avtale med gjengene før vi kommer. Det er risikofylt arbeid, men slik når vi frem til folk som trenger vår hjelp, sier Erma Hernandez, president i den lokale helsekomiteen som Røde Kors står bak.

– Dette prosjektet er en stor suksess. Folk er redde for å dra ut, men nå kommer det en strøm av mennesker hit til oss, sier Erma Hernandez.

Hun er president i helsekomiteen i Emanuel. En gang i måneden kommer Erma og frivillige helsearbeidere til bydelen og omgjør en kirke til klinikk. Rundt 80 familier har tatt turen og får tilbud om helse- og tannsjekk, psykolog og vaksiner.

Barn står i kø for tannsjekk
Barna i nabolaget står tålmodig i kø for å få tannbørster og tannsjekk på den mobile helseklinikken.

50 000 lyspunkter

– Det er mye vold her, både i og mellom familier og gjenger. I tillegg har vi mange unge gravide, barn som er feilernært og daglige tilfeller av denguefeber. Behovet for hjelp er stort, og det er fint å se at vi nå får hjulpet mange, sier Erma.

Det er opprettet 25 helsekomiteer i distriktet med støtte fra Røde Kors i Norge. De når rundt 2000 mennesker i hvert lokalsamfunn, det vil si totalt 50 000 barn og voksne. Honduras har fortsatt langt igjen til et fredelig samfunn, men for disse 50 000 har noe gått i riktig retning.

Kvinner peker mot elv som flommer
Klimaendringer skaper flommer og tvinger folk til å flytte. Etter en orkan ble hjemmet til Bella Perdomo og sønnen Jair (4) oversvømt og fylt med gjørme. Bella er nå med i den lokale helsekomiteen.

Honduras

  • Den humanitære krisen i Honduras skyldes en kombinasjon av vold, sult og fattigdom. Krisen forverres av klimaendringer.
  • 9,6 millioner innbyggere. 3,2 millioner trenger humanitær hjelp, ifølge FN.
  • Honduras Røde Kors nyter stor tillit i landet og kan dermed forhandle frem tilgang til helsetjenester i områder kontrollert av kriminelle gjenger. Røde Kors bidrar også med vanntanker og toaletter.
  • Honduras Røde Kors’ arbeid støttes av norske givere

Les mer om vårt arbeid i Honduras