Jobber mot spredning av ebola

DR Kongo er rammet av et nytt ebolautbrudd. Røde Kors er på plass for å hindre smitte og gi helsehjelp.

Ebolaviruset er nådeløst. Er du smittet, er det 50 prosent sannsynlig at du dør. Noen ganger 90 prosent. Om du overlever, kan du få varige skader.  

Barn får hjelp i ebolautbrudd
Det haster å stoppe ebolaviruset. Røde Kors er til stede med helsehjelp og smittevernstiltak. Foto: Katherine Mueller/IFRC

DR Kongo er rammet av et nytt ebolautbrudd, og behovet for hjelp er stort. Røde Kors jobber aktivt for å stoppe spredning av viruset, som gjennom årene har tatt tusener av liv. Det er helt avgjørende med rask respons, og nødhjelpseksperter innen helse og smittevern er på plass i landet. 

De frivillige i Røde Kors kjenner lokale behov, skikker og kultur. Det er essensielt for å nå frem med forebyggende tiltak og hjelp til smittede og deres familier. 

Takk for at du hjelper mennesker i nød!
Sammen redder vi liv.

Hassan sammen med frivillige i DR Kongo.
Den erfarne norske nødhjelpsarbeideren Hassan Srour (t.v.) er i DR Kongo og jobber sammen med det internasjonale Røde Kors og lokale frivillige for å stoppe ebolautbruddet. Foto: Røde Kors

Røde Kors sender nødhjelpsarbeider til DR Kongo