Nødhjelp og katastrofer

Røde Kors har en lang og sterk tradisjon på å svare hurtig ved ulike kriser og katastrofer der det er behov for helsehjelp verden over.

Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors er spesialisert på helsetjenester og medisinsk nødhjelp.

Feltsykehus

Vårt viktigste verktøy er våre ulike typer feltsykehus (Emergency Response Units), som kan sendes ut i løpet av to til tre dager. Disse bemannes av personell med spesialkompetanse.

Les også: Her jobber vi >

Les også: Norwegian Red Cross International results report >

Slik bidrar Norges Røde Kors

I dag har vi tre ulike enheter som er tilpasset de ulike situasjonene vi skal svare på:

Stort feltsykehus

Et stort feltsykehus med en sengekapasitet på 150-200 pasienter. Dette sykehuset har operasjonsstuer, fødestue, intensiv avdeling og sengeavdelinger, slik et vanlig sykehus i Norge har, men sykehuset er i telt.

Lett feltsykehus

Et lett feltsykehus, med sengekapasitet på om lag 20 pasienter (kan utvides). Dette sykehuset gir også kirurgisk tilbud, og er ofte knyttet opp mot sykehus der det settes opp. Dette sykehuset ble sendt til Haiti etter jordskjelvet i 2010, og har vært operativt helt fram til tidlig 2011. Dette sykehuset er et nyutviklet konsept.

Legene Brynjulf Ystgård og Arthur Halvorsen i operasjonsrommet på et sykehus i Port-au-Prince, hvor de ble ble sendt etter jordskjelvet i Haiti.
Brynjulf Ystgård og Arthur Halvorsen i operasjonsrommet på et sykehus i Port-au-Prince, hvor de ble sendt etter jordskjelvet i Haiti. Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors

Helseklinikk

En helseklinikk som har en sengekapasitet på inntil 10 pasienter (kan utvides). Som regel utfører ikke denne klinikken kirurgiske inngrep av større karakter og kan heller regnes som en medisinsk poliklinikk.

Ofte vil man ha mobile klinikker i tilknytning til helseklinikken. De mobile enhetene reiser til områder som er vanskelig tilgjengelige, eller hvor det er veldig langt til helsetjenester for de som bor der.

Selvforsynte enheter

Våre feltsykehus er selvforsynte med medisiner, medisinsk forbruksmateriell og mat og drikke samt husly til delegatene (personellet) i opp til fire måneder. Det er mye materiell som skal sendes. For utsending av det store feltsykehuset må vi benytte verdens største kommersielt tilgjengelige transportfly.

Røde Kors er avhengig av å ha kvalifiserte, erfarne og tilgjengelige delegater innen helse, teknikk og finans og administrasjon. Hvert år arrangeres flere kurs for å kvalifisere personell for krevende utenlandsoppdrag i krise- og katastrofesituasjoner. 

En Røde Kors sykepleier lytter med stetoskop på en kvinnes mage
Norges Røde Kors sendte et feltsykehus til Chautara etter jordskjelvet i Nepal i 2015. Jordmødre og Røde Kors-delegater Annette S. Huitfeldt og Petra Næss undersøker her en høygravid kvinne. Foto: Vivian Paulsen/Røde Kors

Vil du jobbe internasjonalt?

Røde Kors sender ikke frivillige til oppdrag internasjonalt, men delegater. Røde Kors-delegater er spesialister som står klare til å reise på kort tid i en katastrofesituasjon. De fleste har en fulltidsjobb i Norge med tillatelse fra arbeidsgiver til å delta på oppdrag for Røde Kors. Et oppdrag kan vare fra noen uker til tre måneder, og delegatene mottar lønn fra Røde Kors når de er i felt.

Vi samarbeider alltid med det respektive lands Røde Kors/Røde Halvmåne nasjonalforening, som stiller lokale frivillige til rådighet.

Delegat-utlysninger blir annonsert på Røde Kors' portal for ledige stillinger.

En viktig del av vårt arbeid er å bidra med eget personell (delegater) til andre deler av verden der det er behov for hjelp.