Røde Kors øker innsatsen for flyktninger - bli frivillig du også!

Innsatsen fra Røde Kors-frivillige økes i deler av landet i dagene og ukene som kommer. Slik kan du også engasjere deg.

Røde Kors trapper opp innsatsen for å hjelpe flyktninger som kommer til Norge.

Vi har styrket beredskapen i Norge for å hjelpe flyktninger som kommer og for å bistå myndighetene slik at ankomsten til Norge blir så god som mulig.

Om du ønsker å engasjere deg i arbeidet for å hjelpe kan du melde deg som frivillig i Norge.

Røde Kors er til stede med trygge, kursede frivillige for å hjelpe kommunene med å ta imot flyktninger, både ved akuttinnkvartering, på asylmottak og når de bosettes i kommunene.

Hvordan går jeg frem for å bli frivillig?

  1. Første steg for å bli frivillig er å fylle ut vårt innmeldingsskjema.
  2. Etter at du har meldt deg som frivillig, går innmeldingen videre til din lokale Røde Kors-forening.
  3. Du blir deretter kontaktet av ditt lokale Røde Kors for videre oppfølging, valg av aktivitet, og gjennomføring av startkurs for nye frivillige, samt andre kurs som kreves av de ulike aktivitetene. Merk at det er mange som kontakter oss om dagen, og det kan derfor ta noe lenger tid før vi kontakter deg. Vi kommer tilbake til deg så fort vi har anledning.
  4. Behovet for frivillig innsats vil variere avhengig av ankomstene av flyktninger. Oppgavene som skal utføres vil også variere avhengig av behovet lokalt. Det kan være behov for frivillige både i Røde Kors-aktiviteter relatert til flyktninger og i vanlige aktiviteter.
  5. Enkelte aktiviteter krever at du leverer politiattest*.

*Politiattest 

Det er et krav om at alle frivillige som er til stede på akuttinnkvarteringer og mottak har politiattest (barneomsorgsattest). Alle aktiviteter for barn og unge krever også fremvist politiattest. Informasjon om prosessen og formålsbekreftelse får du av ditt lokale Røde Kors.