En natt i august 2012 gikk frivillige fra Røde Kors manngard sammen med politiet i Østmarka i Oslo. Vis bildetekst
En natt i august 2012 gikk frivillige fra Røde Kors manngard sammen med politiet i Østmarka i Oslo. Foto: Røde Kors

Søk og redning

Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Våre medlemmer blir gjerne kalt ut av politiet eller Hovedredningssentralen (HRS) når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Ved behov for bistand av helsemessige årsaker, som henteoppdrag med snøscooter, er det AMK-sentralene som rekvirerer assistanse.

Røde Kors- frivillige erfarer at mange turister ikke er godt nok forberedt på forholdene de kan møte i norsk natur.

Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr. Over 5000 frivillige i hjelpekorpset har gjennomgått trening og kurs i søk og redning, og er i daglig beredskap.

Les mer om hjelpekorpset og bli frivillig 

Hjelpekorpset samarbeider tett med alle aktørene i redningstjenesten, både de offentlige og andre frivillige redningsorganisasjoner.

Les også: Informasjon for samarbeidende redningaktører

1641 aksjoner i 2016

Hendelsesrapporten for 2016, «Et felles ansvar å redde liv», viser rekordmange registrerte aksjoner for de frivillige. Hele 1641 ganger i 2016 mot 984 i 2015, har Røde Kors Hjelpekorps bistått mennesker i nød. 2016 har krevd svært mye av hjelpekorpset, med rekordmange aksjoner på populære turiststeder i Norge. Røde Kors-frivillige erfarer at mange turister ikke er godt nok forberedt på forholdene de kan møte i norsk natur. 

Økningen har vært over hele landet, men spesielt på Vestlandet. I 2013 hadde Trolltunga ved vesle Odda 20.000 besøkende. Ved utgangen av september 2016 var tallet oppe i 100.000, men det estimeres med 300.000 til 400.000 innen 2023. Hele 42 ganger har turister vært i nød i 2016 på Trolltunga, mot 23 i 2015 og 4 ganger i 2014.

Også ved Romsdalseggen og Besseggen har frivillige merket økt aktivitet. Trolltunga og Preikestolen er blitt turistmaskiner som opplever den største pågangen, men dette går i trender og økningen ser vi nok også andre steder i landet. Det må kommuner, reiselivsnæring, nasjonale myndigheter og vi frivillige forberede oss på. 

I samspill med det offentlige

De mange oppdragene årlig krever at vi har mange frivillige som ønsker å hjelpe til, og som kan bruke litt av sin tid på kurs og øvelser. For å kunne reagere raskt og riktig har Røde Kors Hjelpekorps flere øvelser og kurs i året, både sentralt og lokalt, i egen regi og sammen med andre.

Når katastrofen først skjer, er det også viktig at kommunene har oversikt over hva de har tilgjengelig av menneskelige ressurser og utstyr. I mange lokalsamfunn har ikke nødetatene et stort nok apparat for å håndtere situasjonen alene. Da er god beredskap og tett samspill mellom det offentlige og de frivillige redningsorganisasjonene helt avgjørende.

Røde Kors oppfordrer alle kommuner til å tegne samarbeidsavtaler med Røde Kors eller andre lokale frivillige beredskapsorganisasjoner. På den måten får kommunene bedre oversikt over hva Røde Kors og frivilligheten kan bidra med i en nødsituasjon. De involverte vil også lettere finne hverandre når det virkelig gjelder.