En natt i august 2012 gikk frivillige fra Røde Kors manngard sammen med politiet i Østmarka i Oslo. Vis bildetekst
En natt i august 2012 gikk frivillige fra Røde Kors sammen med politiet i Østmarka i Oslo. Foto: Røde Kors

Søk og redning

Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Standard prosedyre ved søk og redning

Våre medlemmer blir gjerne kalt ut av politiet eller Hovedredningssentralen (HRS) når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Ved behov for bistand av helsemessige årsaker, som henteoppdrag med snøscooter, er det AMK-sentralene som rekvirerer assistanse.

Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr. Over 6000 frivillige i hjelpekorpset har gjennomgått trening og kurs i søk og redning, og er i daglig beredskap.


Hjelpekorpset samarbeider tett med alle aktørene i redningstjenesten, både de offentlige og andre frivillige redningsorganisasjoner.

Informasjon for samarbeidende redningaktører

Les mer om hjelpekorpset og bli frivillig

Over 1800 aksjoner i 2017

Hendelsesrapporten for 2017, «Beredskap i endringens tid», viser rekordmange registrerte aksjoner for de frivillige. I 2017 deltok Røde Kors Hjelpekorps i over 1800 søk- og redningsaksjoner, mot 1641 aksjoner i 2016. Folk flest forbinder arbeidet til Røde Kors med påskefjellet og turister som går seg bort i fjellet, men hendelsesrapporten viser at svært mange av leteaksjonene skjer blant oss. Der vi bor, i byer og på tettsteder. 

Røde Kors- frivillige erfarer at mange turister ikke er godt nok forberedt på forholdene de kan møte i norsk natur.

I løpet av de to siste årene har frivillige vært med på 136 aksjoner etter mennesker med økt selvmordsfare, 89 aksjoner etter demente, 62 aksjoner etter mennesker som er psykisk syke. Eksempelvis har Røde Kors-frivillige vært på 161 oppdrag de to siste årene for å lete etter fotturister, og 64 oppdrag etter skiløpere. Tallene gir et bilde av kompleksiteten i aksjoner som Røde Kors-frivillige deltar på.  

I samspill med det offentlige

De mange oppdragene årlig krever at vi har mange frivillige som ønsker å hjelpe til, og som kan bruke litt av sin tid på kurs og øvelser. For å kunne reagere raskt og riktig har Røde Kors Hjelpekorps flere øvelser og kurs i året, både sentralt og lokalt, i egen regi og sammen med andre.

God beredskap og samspill er avgjørende

Når katastrofen først skjer, er det også viktig at kommunene har oversikt over hva de har tilgjengelig av menneskelige ressurser og utstyr. I mange lokalsamfunn har ikke nødetatene et stort nok apparat for å håndtere situasjonen alene. Da er god beredskap og tett samspill mellom det offentlige og de frivillige redningsorganisasjonene helt avgjørende.

Oppfordrer alle kommuner til å tegne samarbeidsavtaler

Røde Kors oppfordrer alle kommuner til å tegne samarbeidsavtaler med Røde Kors eller andre lokale frivillige beredskapsorganisasjoner. På den måten får kommunene bedre oversikt over hva Røde Kors og frivilligheten kan bidra med i en nødsituasjon. De involverte vil også lettere finne hverandre når det virkelig gjelder.

Det føles ikke så lenge siden sommervarmen tillot lettkledde fjellturer, men i høstferien er det smart å forberede seg på både snø, lave temperaturer og brå værskifter.