Samarbeidende redningsaktører

Her finner du kursinvitasjoner og fagressurser for redningsaktører som samarbeider med Røde Kors.

Aksjonsledelse søk og redning (ASOR)

Kurset "Aksjonsledelse søk og redning" har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning. Kurset har hovedvekt på fasen førsteinnsats (hurtigsøk/type 1) basert på Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.

Les mer og se kursinvitasjoner

Fagkurs søk og redning (FSOR)

Kurset "Fagkurs søk og redning" er en videreutdanning etter ASOR og skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning, med hovedvekt på fullskalainnsats ved hjelp av formell søksplanlegging (Type 2 og 3 i veileder for søk etter savnet på land). Deltakerne skal kunne beherske førsteinnsats (hurtigsøk/type1) ved kursstart.

Les mer og se kursinvitasjon

Fagkurs skred

Kurset "Fagkurs skred" har som mål å utdanne personell i overordnet ledelse av skredaksjoner, terrengvurdering, sikkerhet for mannskap og førsteinnsats ved skredaksjoner. Kurset følger "Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker".

Neste kurs er planlagt 3.-10. mars 2024 i Ørsta.
Invitasjon med påmeldingsinfo vil komme her i medio september. Søknadsfrist 15. november.

Finsekurset

Finsekurset har lange tradisjoner tilbake til 1959. Selv om kurset foregår i samme klima og i røffe omgivelser, slik det har gjort i alle disse årene, har metodene, utstyret og kompetansen endret seg i takt med tiden.
Hensikten er å utdanne kvalifiserte ledere for søk og redning i vinterfjellet til alle deler av redningstjenesten i Norge.

Neste kurs er planlagt uke 9, 2024.

IKAR

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker. Se nettsiden til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Røde Kors skredkort og kameratredningskort

Røde Kors skredkort er laget for redningsaktører ved skredhendelse. Rask respons og felles metodesett er avgjørende for innsats ved en skredulykke.
Skredkortene er bygget opp som stikkordsmessige aksjonskort samt andre mer utfyllende tiltenkt kurs og opplæring.

Kameratredningskortene forteller hva man må være bevist på og igangsette ved en skredhendelse. Kameratredningskortene er egnet i skredopplæringen for allment publikum. De finnes i norsk og engelsk utgave. 

Mer informasjon og lenker til nedlasting og bestilling finner du her.