Aksjonsledelse søk og redning

Kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning.

Kurset har hovedvekt på fasen «førsteinnsats» basert på den nasjonale veilederen for søk etter savnet på landKurset skal gi deltakerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskaper til å kunne lede flere ressurser i søk- og redningsinnsats under ulike forhold. Det legges derfor vekt på lederskapsopplæring, planlegging, organisering og gjennomføring av ulike aksjoner, med særlig vekt på søk etter savnet i innledende fase (førsteinnsats) samt henteoppdrag.

Kursdeltakerne skal gjennom følgende temaer: aksjonsledelse, taktisk vurdering og planlegging, førsteinnsats og redningsledelse. Det blir mange praktiske øvelser der deltagerne får satt teori i praksis gjennom å betjene KO og lede mannskaper under aksjoner, deriblant søk etter savnet og henteoppdrag. Deltakerne vil få kontinuerlig oppfølging av dyktige veiledere.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  1. Lede førsteinnsats etter savnet på land
  2. Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
  3. Bidra til gjennomføring av søk basert på formell søksplanlegging
  4. Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
  5. Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Ønsker du å delta?  

Før kurset sendes det ut et arbeidshefte med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset. Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset.

Kursdato og søknad

  • ASOR på Finse 24. februar - 3. mars 2024 Kurs avsluttet

(NB! Frivillige i Røde Kors melder seg på kurset via ressurssystemet i korsveien).

Kontaktperson: jorund.hansen@redcross.no