Aksjonsledelse søk og redning

Kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning.

Kurset har hovedvekt på fasen "hurtigsøk" (type 1) basert på Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Lede hurtigsøk etter savnet på land
  • Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
  • Bidra til gjennomføring av søk pbasert på formell søksplanlegging
  • Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
  • Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset.

Før kurset sendes det ut et arbeidshefte med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset.

Alle kurs for 2022 er gjennomført. Invitasjoner til kurs i 2023 blir normalt publisert i februar.

Regionalt ASOR - Vest

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 24. - 28. august 2022.
Arrangeres i Bergen.
Se invitasjon og hvordan søke kursplass her.
Søknadsfrist var 1. mai 2022.

Sentralt ASOR - Merket

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 14. - 18. september 2022.
Arrangeres på Merket/Golsfjellet.
Se invitasjon og hvordan søke kursplass her.
Søknadsfrist var 1. juni 2022.

Regionalt ASOR - Sør

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 25. - 29. mai 2022.
Arrangeres på Marka aktivitetssenter i Egersund.
Se invitasjon og hvordan søke kursplass her.
Søknadsfrist var 20. mars 2022.