Aksjonsledelse søk og redning

Kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning.

Kurset har hovedvekt på fasen "hurtigsøk" (type 1) basert på Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Lede hurtigsøk etter savnet på land
  • Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
  • Bidra til gjennomføring av søk pbasert på formell søksplanlegging
  • Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
  • Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset.

Før kurset sendes det ut et arbeidshefte med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset.

Regionalt ASOR - Mjøs

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 31.mai - 4. jun 2023.
Arrangeres i Hedmark.
Søknadsfrist 1. april 2023.
Kontaktperson: jorund.hansen@redcross.no

Sentralt ASOR - Merket

Kurs i Aksjonsledelse søk og redning 13. - 17. september 2023.
Arrangeres på Merket/Golsfjellet.
2023_Invitasjon ASOR 2023_ekstern.pdf
Søknadsskjema for eksterne deltakere
Søknadsfrist er 1. juni 2023.