Fagkurs søk og redning

Alt personell som i fremtiden ønsker å ivareta funksjonen «fagleder søk» ved søk etter savnet på land, bør delta på kurset «Fagkurs søk og redning».

Tid og sted

«Fagkurs søk og redning» vil bli arrangert 27.novemeber til 1.desember 2024 på Eidene, Tjøme. Kurset holdes onsdag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Målsetting

Ved kursstart skal deltakerne beherske førsteinnsats og formell søksplanlegging. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning, med hovedvekt på formell søksplanlegging fullskalainnsats og kvalitetssikring (som i veileder for søk etter savnet på land).

Delmål 1: Få innføring og praksis i formell søksplanlegging og ledelse.

Delmål 2: Øke den analytiske evnen til å kartlegge og behandle informasjon om hvor den savnede kan befinne seg på en strukturert måte, og bruke denne til å optimalisere ressursbruken.

Delmål 3: Beherske terminologi innen internasjonal søksteori, og å benytte begrepene på en praktisk måte innen aksjonsledelse.

Deltakernes forutsetninger 

Deltakerne må før opptak til FSOR ha gjennomført  

  • Aksjonsledelse søk og redning (ASOR)  
  • eller Operativ ledelse barmark eller vinter (OLB) 
  • eller ha tilsvarende kompetanse som ASOR eller OLB 
  • samt på selvstendig grunnlag, eller gjennom kurs og øvelser, ha satt seg inn i «sykkelhjulmodellen» («reflex tasking», se «Lost Person Behavior» av Robert J. Koester)

Søkere må beherske planlegging, iverksetting og ledelse av førsteinnsats som beskrevet i veilederen, også kjent som sykkelhjulmodellen. Det er en fordel at søker har spesiell interesse for å lære mer om det teoretiske grunnlaget bak søksplanlegging generelt og formell søksplanlegging spesielt. I tillegg anbefales det sterkt at deltakerne kan bruke digitale verktøy i søksplanlegging da dette vil bidra til å øke læringsutbyttet til den enkelte.

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset. 

Opptaksprøve

Søkere må besvare et arbeidshefte som blir sendt ut like etter påmeldingsfrist. Frist for innlevering av besvarelse er satt til 22.september. Resultatet av besvarelsen vil være med som grunnlag mht. plasstildeling.

Program

Kurset skal gi deltakerne spesialiserte kunnskaper om å lede formell søksplanlegging. Som basis for kursets utforming, ligger nasjonal veileder for søk etter savnet på land (2022).

Kursdeltakerne skal gjennom følgende tema:

  • Søksteori
  • Sannsynlighet for at den savnede er i søksområdet (POA)
  • Sannsynlighet for at mannskapet finner (POD)
  • Sannsynlighet for funn (POS)
  • Savnetadferd
  • Ledelse av store og langvarige leteaksjoner

Det blir mange praktiske øvelser i form av planspill. Deltakerne får prøvd teori i praksis gjennom erfaring i operasjonell planlegging, formell søksplanlegging samt ivareta funksjonen fagleder søk. Deltakerne vil få kontinuerlig oppfølging av dyktige veiledere.

Bestått/ikke bestått

Deltakerne blir vurdert under kurset, og får etter bestått avsluttende prøve utdelt et kompetansebevis sammen med en skriftlig begrunnelse.

 Kurskontigent  

Kr. 16000,- pr. deltaker. Kontingenten dekker kursavgift, kost og losji.

Påmelding og frister

Registrer deg på Fagkurs søk og redning

Frist for påmelding: 4. august 2024.

Opplysningene vi samler inn gjennom påmeldingen vil bli brukt i forbindelse med informasjonsutsendelse, tilrettelegging for din deltakelse på kurset samt evaluering av kurset i etterkant.

Etter kursgjennomføring og evaluering vil påmeldingsinformasjon slettes.

Mer informasjon 

Program og nødvendig informasjon vil bli tilsendt aktuelle deltakere nærmere kursstart.  

Ønskes det ytterligere opplysninger, ta kontakt med Norges Røde Kors Hjelpekorps ved Jørund Hansen på e-post jorund.hansen@redcross.no