Fagkurs søk og redning

Kurset Fagkurs søk og redning (FSOR) er en videreutdanning etter ASOR og skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning.

Ved kursstart skal deltakerne beherske førsteinnsats og formell søksplanlegging. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning, med hovedvekt på formell søksplanlegging fullskalainnsats og kvalitetssikring (som i veileder for søk etter savnet på land).   

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset. 

Før kurset sendes det ut en opptaksprøve med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset. 

Vi anbefaler at deltakere som ikke har omfattende erfaring med ledelse av søk- og redningsoppdrag å delta på kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) før man deltar på dette kurset. 

Nasjonalt FSOR 

Fagkurs søk og redning vil bli arrangert 27. november til 1. desember 2024 på Eidene, Tjøme. Kurset holdes onsdag ettermiddag til søndag ettermiddag.  

Se invitasjon her. Invitasjon fagkurs søk og redning_ekstern.pdf

For å melde ønske om påmelding Registrer deg på "Fagkurs søk og redning" via koblingen her.  Frist for påmelding er 4. august.