Fagkurs søk og redning

Kurset Fagkurs søk og redning (FSOR) er en videreutdanning etter ASOR og skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning.

Kurset har hovedvekt på formell søksplanlegging (Type 2 og 3 i veileder for søk etter savnet på land). Deltakerne skal kunne beherske type 1 (hurtigsøk) ved kursstart.

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset.

Før kurset sendes det ut en opptaksprøve med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat for å kunne delta på kurset.

Vi anbefaler at deltakere som ikke har omfattende erfaring med ledelse av søk- og redningsoppdrag å delta på kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) før man deltar på dette kurset.

Nasjonalt FSOR

Fagkurs søk og redning gjennomføres ikke i 2023.