Trondheim Røde Kors

Trondheim Røde Kors

Med over 1000 frivillige og mer enn 20 aktiviteter er vi til stede for andre mennesker og sårbare grupper i byen vår.

Adresse
Nardovn. 4 B, 7032 TRONDHEIM
Telefon
73949300
E-post
post@trondheim-redcross.no
Leder
Gunnar Halstadtrø
Nestleder
Morten Helgesen Busch

Kontakt oss

Om Trondheim Røde Kors

Kurs og informasjon til nye frivillige

 

Aktiviteter i Trondheim Røde Kors

Akuttovernatting for fattige tilreisende

Barnas Røde Kors (BARK)

Barn på krisesenter

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Døråpner

Hjelpekorps

Flyktningguide

Vennefamilie for enslige mindreårige flyktninger

Integrering og mangfold

Aktivitet på asylmottak

Leksehjelp og studierom

Fellesverket - aktivitetshus for ungdom

Røde Kors Ungdom

Visitor i fengsel

Nettverk etter soning