Svart hvitt bilde av et sykehus med det røde kors, omringet av bygninger i ruiner Vis bildetekst
Japansk Røde Kors' sykehus i Hiroshima, etter atombomben 1945.

Historisk vedtak om atomvåpenforbud

122 land stemte for historisk vedtak om et atomvåpenforbud - Norge er ikke med

Fredag 7. juli 2017 ble avtalen om et forbud mot atomvåpen vedtatt med 122 stemmer i FN i New York. Bare Nederland stemte mot og Singapore avsto.
Norge har ikke ønsket å være med i forhandlingene.

Over 130 stater i FN har deltatt i forhandlingene og for Norges Røde Kors er dette et viktig vedtak.

- Dette er en historisk dag og et viktig skritt fremover i arbeidet med å hindre at atomvåpen noensinne brukes igjen. Kun en verden fri for atomvåpen gjør oss trygge for denne trusselen og denne folkerettslige avtalen vil bidra til det, sier Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors.

Avtalen forbyr statene å utvikle, prøvesprenge, produsere og erverve atomvåpen.

Appellerer til norske myndigheter om å signere

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen har siden 2011 appellert til stater om å forby atomvåpen med mål om total nedrustning og den store majoriteten av verdens stater har nå respondert. Dessverre har ikke atomvåpenlandene eller de fleste land i allianser som baserer sitt forsvar på atomvåpen, inkludert Norge, deltatt i de siste forhandlingsrundene.

- Etter enigheten om avtalen appellerer vi til norske myndigheter om å signere og ratifisere avtalen og jobbe for at alle land slutter seg til dette forbudet, sier Sven Mollekleiv.

Regjeringen har, i motsetning til hva et flertall på Stortinget mener, valgt å stå utenfor disse vellykkede forhandlingene. Som en humanitær stormakt og tidligere global leder i ulike nedrustningsprosesser som klasevåpen og landminer, er dette svært uheldig for arbeidet.

- Avtalen representerer en sterk norm mot atomvåpen som vil legge press på atomvåpenmaktene til å ruste ned. Vi vil på det sterkeste appellere til alle stater om å slutte seg til avtalen og ruste ned og på den måten oppfylle deres nedrustningsforpliktelser, fortsetter Mollekleiv.

Les mer om folkerett