Svart bakgrunn med hvit skrift det finnes regler i krig

Dette er tre av dem:

Regler i krig skal sikre at ikke-stridende blir behandlet humant. Da menes sivile, sårede og krigsfanger.

  • Sivile personer og objekter skal ikke angripes

  • Alle har rett til medisinsk hjelp og behandling

  • Alle skal behandles humant

Dette er tre av de viktigste reglene i krig

Spør deg selv; hvordan vil du bli behandlet i en krig? Synes du det er greit om noen bomber huset ditt og dreper familien din, selv om de er uskyldige? Tenker du at ikke alle har rett på medisinsk behandling også når du trenger det? Om du mener tortur er nødvendig, tenker du da at det også er OK om du blir torturert?

Regler i krig skal sikre at ikke-stridende blir behandlet humant. Da menes sivile, sårede og krigsfanger. Stridende skal også beskyttes, for eksempel skal det ikke brukes ulovlige våpen eller metoder mot dem.

Den korte animasjonsfilmen under forklarer deg enkelt hvorfor regler i krig er viktig og hva de brukes til.

Illustrasjonsbilde fra video om krigens regler

Spilleregler i krig

Det finnes i dag klare regler for hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Disse "spillereglene" heter internasjonal humanitær rett, og kalles også krigens folkerett. Disse er manifestert i det som heter Genèvekonvensjonene.

Når krigen raser

Mange unge, og voksne, kjenner ikke godt nok til at disse reglene faktisk finnes og hvorfor de er så viktige som de er. Det er helt avgjørende for blant annet norske soldater å kjenne til og etterfølge reglene i krig. Det er essensielt for vårt lands troverdighet i krig og konflikter. Og det bidrar til å begrense de menneskelige lidelsene når krigen raser og situasjonen ellers er både kaotisk og brutal.

Røde Kors i konfliktområder

Røde Kors skiller ikke mellom de stridende i krig, men hjelper og gir humanitær hjelp uansett hvilken nasjon, part eller religion du tilhører. Upartiskhet og nøytralitet er to av de viktigste prinsippene for Røde Kors. De bidrar til å gi oss tilgang til å hjelpe der det trengs aller mest når krig og konflikt raser som verst.