Frykt for å gi førstehjelp kan koste liv

Kun fire av ti nordmenn tør å utføre livreddende førstehjelp i livstruende situasjoner, viser fersk undersøkelse. Samtidig svarer over halvparten at de har over tre år gamle førstehjelpskunnskaper.

Nå starter organisasjonen en landsdekkende kampanje for å vekke nordmenn til å lære seg førstehjelp eller friske opp kunnskapene som kan redde liv.

- Det er urovekkende at mange vegrer seg for å gi livreddende hjelp, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv. 

- Vi må alle forvente og forberede oss på at vi kommer over akutte situasjoner hvor du og jeg må gi den aller første livsviktige hjelpen før ambulansen kommer. Alle kan komme i en situasjon som krever at vi tar initiativ, sier Mollekleiv.

Vegrer seg for å gi hjelp

I en ny undersøkelse gjort av Respons Analyse på oppdrag av Røde Kors, svarer kun fire av ti nordmenn at de er trygge på å utføre førstehjelp i livstruende situasjoner.

Av de som vegrer seg for å gi hjelp, svarer hele åtte av ti at de er redde for å gjøre vondt verre mens halvparten er usikre på hva de skal gjøre. 

- Den største feilen er å ikke gjøre noe, og alle kan ringe 1-1-3, sier Mollekleiv.

- Når sekundene teller er det avgjørende at man vet hva man skal gjøre dersom barnet ditt, en kollega, eller mannen i gata kjemper for livet. Sett mobilen på høyttaler og la nødsentralen veilede deg, sier han.

Vil ha førstehjelp inn i skole og arbeidsliv

Undersøkelsen viser også at over halvparten av befolkningen ikke har vært på førstehjelpskurs på over fem år.

- Førstehjelp er ferskvare, og vi anbefaler alle å friske opp kunnskapene sine minst annethvert år, sier Mollekleiv.

Han har ber om at det offentlige tar et grep om førstehjelpsopplæringen i befolkningen.

- Myndighetene må sørge for at alle elever får et skikkelig førstehjelpskurs i skoleløpet og at alle som arbeider med barn og utsatte grupper har opplæring.

Mollekleiv ber også partene i arbeidslivet legge til rette for at ansatte kan ta kurs i regi av jobb eller tilrettelegger for muligheten til fravær, og sørge for at flere får opplæring via jobb.

- Over åtte av ti i undersøkelsen er positive til å ta førstehjelpskurs dersom det blir obligatorisk gjennom arbeidsplassen. Førstehjelpskurs burde være like selvfølgelig som HMS og brannvern i arbeidslivet, sier Mollekleiv.

Bestill førstehjelpskurs i vår nettbutikk Røde Kors Førstehjelp AS

Lanserer førstehjelpskampanje 

Røde Kors lanserer nå en nasjonal kampanje for å motivere folk til å lære seg førstehjelp og hva de kan gjøre i livstruende situasjoner.

Lørdag 6. mai vil Røde Kors-frivillige over hele landet stille opp i sine lokalsamfunn for å lære bort enkel førstehjelp og informere om viktigheten av å ta et slikt kurs.

En interaktiv kampanjefilm bygger opp under denne mobiliseringen og viser en jente som setter en pølsebit i halsen, og en pappa som ikke vet hva han skal gjøre. Underveis i filmen vil seeren påvirke utfallet om jenta overlever eller ikke.

- Filmen tvinger oss alle til å engasjere oss, og ta initiativ til å redde liv. Vi må aldri bli passive tilskuere, sier Mollekleiv.

Kampanjefilmen finnes her: www.dagensvirale.com

Funn fra undersøkelsen

En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors viser bl.a. at:

  • 6 av 10 har mer enn 5 år gammel førstehjelpskunnskap
  • 8 av 10 ønsker førstehjelpsopplæring om dette blir organisert ved arbeidsplassen
  • Kun 4 av 10 svarer at de tør å yte førstehjelp i en akutt situasjon
  • 8 av 10 oppgir at årsaken til at man ikke vil yte førstehjelp er at de er redde for å gjøre feil, og 5 av 10 at de er usikre på hva de skal gjøre
  • Myndighetene anbefaler at alle har brannøvelse i hjemmet en gang pr femte år. Kun 19 prosent svarer at de har hatt en slik brannøvelse.
  • 25 prosent oppgir at de ikke har tilstrekkelig mat/vann/alternativ varmekilde til å klare seg på egen hånd i to døgn ved krise/strømbrudd og lignende.

Undersøkelsen har 1150 respondenter i alderen 16-88 år. Utvalget er landsrepresentativt og trukket tilfeldig fra Respons Analyses webpanel - Responspanelet. Utvalget er boostet i Stavanger, Trøndheim og Kristiansand for å kunne bryte ned på disse kommunene.

Les mer om Røde Kors sitt arbeid med personlig beredskap: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/