Jemen: Kolera sprer seg på grunn av krigen

Den voldsomme spredningen av kolera rammer hardt i Jemen der helsetilbudet fra før er i knestående etter to år med krig.

- Spredningen av kolera er også en konsekvens av krigen. I tillegg er sykehusene så overbelastet og tappet for resurser at de sliter med å håndtere smitten, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Til nå har mer enn 532 mennesker dødd av kolera i Jemen og helsemyndighetene har registrert over 65 000 tilfeller av kolera.

- Dette er det andre kolera-utbruddet i Jemen siden oktober 2016. Med nesten 19 millioner innbyggere som er avhengig av nødhjelp er Jemen den største humanitære krisen akkurat nå, sier Apeland.

- Helsearbeidere gjør en utrettelig innsats

- Det ser ikke ut til at dette kolerautbruddet sparer noen. Mødre og fedre bærer sine utmattede barn til allerede overbelastede sykehus på jakt etter hjelp. På sykehusene må pasienter dele seng, forteller Apeland.

Kombinasjonen av mye nedbør og opphopning av søppel som ikke blir hentet, øker risikoen mange steder.

- Helsearbeidere i Jemen gjør en stor og utrettelig innsats for å redde liv ved behandlingssentrene for kolera-pasienter. Selv om mange ikke har fått lønn på mer enn ni måneder, sier Apeland.

Røde Kors støtter sykehus

Røde Kors gir støtte til 12 sykehus eller helsesentre for å hjelpe dem i å håndtere kolerautbruddet. Til nå har Røde Kors delt ut mer enn 200 000 kolera-tabletter.

-Vi vet at under halvparten av sykehusene i landet er i drift. Kombinasjonen av direkte angrep på sykehus og mangel på forsyninger av drivstoff og medisiner, har ført til at kun 45 prosent av helsetilbudet er operativt, sier Apeland.


Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99

Mer om: Jemen