Jemen: Over 100 000 smittet av kolera

I løpet av den siste uken har antall kolera-smittede økt fra 65 000 til over 100 000. Til nå har 789 dødd av kolera i Jemen.

Les mer om Jemen

Trapper opp innsatsen

- Røde Kors trapper nå opp innsatsen som følge av den voldsomme spedningen av kolera. Helsetilbudet i Jemen er allerede sprengt på grunn av krigen som har vart i to år, så behovet for helsehjelp er stort, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Røde Kors gir støtte til 12 sykehus eller helsesentre for å hjelpe dem i å håndtere kolerautbruddet. Til nå har Røde Kors delt ut mer enn 200 000 kolera-tabletter. Tallet på smittede er nå 101 820 mennesker.

- Helsearbeiderne gjør en enorm innsats for å redde liv men når under halvparten av alle sykehusene og klinikkene er i drift, er ikke helsetilbudet godt nok til å stanse en slik epidemi, sier Apeland.

Spredningen av kolera er også en konsekvens av krigen.

- Det ser ikke ut til at dette kolerautbruddet sparer noen. Mødre og fedre bærer sine utmattede barn til allerede overbelastede sykehus på jakt etter hjelp. På sykehusene må pasienter dele seng, forteller Apeland.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99