Nominér kandidater til Røde Kors-prisen

Røde Kors-prisen deles ut som en belønning for betydelig personlig innsats i samsvar med våre grunnidéer. Alle kan komme med forslag til kandidater!

Send ditt forslag med begrunnelse til Anne Schrøder, anne.schroder@redcross.no innen 1. mars.

Temaet for Røde Kors-dagen 2017 (8. mai) er personlig beredskap og førstehjelp. Prisvinneren kan gjerne representere en måte å bidra til å skape oppmerksomhet rundt dette temaet, men det er helt åpent for å sende inn forslag på kandidater som har gjort en betydelig personlig innsats i humanitært og/eller sosialt arbeid - nasjonalt eller internasjonalt - i samsvar med våre grunnideer.

Opp gjennom årene har prisen vært tildelt en rekke personer eller grupper som har gjort en betydelig humanitær innsats nasjonalt eller internasjonalt.

I 2015 fikk krigsfotograf Harald Henden prisen for sin dokumentasjon av humanitære katastrofer. I 2012 gikk Røde Kors-prisen til frivillig innsats i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011, både på Utøya og i Regjeringskvartalet.

Send inn ditt forslag