Røde Kors frykter matmangel for flomrammede

Om lag 41 millioner mennesker som er rammet av flom i Nepal, Bangladesh og India står foran en vanskelig tid. Røde Kors frykter både matmangel og smittsomme sykdommer som følge av flommen i regionen.

Flom og jordskred har krevd over 1200 menneskeliv i Nepal, Bangladesh og i det nordlige India.

Over 41 millioner er rammet i disse landene, og mange av dem er det fortsatt ikke mulig å nå frem til på grunn av omfattende skader på infrastrukturen i regionen.

- Mange lokalsamfunn er uten strøm og rent vann, og jordskred og flom har ødelagt broer og veier. Dette gjør det vanskelig å nå frem med hjelp enkelte steder, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland. 

1800 frivillige i hjelpearbeidet

Mer enn 1800 frivillige i Røde Kors deler ut nødhjelpsartikler og evakuerer flom- og jordskredrammede til sikkerhet.

- De frivillige gjør en utrettelig innsats for de flomrammede. Mange millioner står nå foran en vanskelig tid, og vi frykter både spredning av smittsomme sykdommer og alvorlig matmangel som følge av flommen. Derfor har vi også sendt én million kroner fra Norge til Bangladesh, for å bidra til hjelpearbeidet i det kanskje hardest rammede landet, sier Apeland.

En tredel av Bangladesh er rammet av det som er den verste flommen landet har opplevd på flere tiår.

Frykter matmangel

Enorme arealer av dyrket mark har blitt ødelagt av flomvannet i de tre landene i Sør-Asia. Røde Kors frykter at dette vil føre til matmangel i regionen i tiden fremover. Barn, gravide og eldre er særlig utsatte.

Over 950.000 hjem har blitt skadet eller totalt ødelagt av flomvannet i Nepal, Bangladesh og India. En viktig prioritering i hjelpearbeidet er nå å skaffe husly for de millionene som har mistet sine hjem.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99