Barn står i en gate omgitt av ruiner

Akkurat nå leter vi etter over 100.000 savnede mennesker

Ved inngangen til 2018 var 68.5 millioner mennesker i verden på flukt. Tusenvis av disse mister kontakten med sine nærmeste. 30. august markeres den internasjonale dagen for savnede.

Les mer om: Oppsporing

Mange mennesker forsvinner på grunn av krig, konflikt, katastrofer og migrasjon, og forblir savnet. 30. august er den internasjonale dagen for savnede og da minnes vi dem som blir borte.

Det at et familiemedlem har status som savnet kan gi langvarige humanitære konsekvenser for både familier og lokalsamfunn.  

- Det er en stor psykisk belastning å savne sine kjære. Dagen for savnede er derfor en viktig dag for å sette fokus på denne humanitære utfordringen, sier Brita Liholm, seniorrådgiver i Oppsporingstjenesten hos Røde Kors i Norge. 

I regjeringens nye strategi for norsk humanitær politikk er et av satsningsområdene økt beskyttelse for både sivile og hjelpearbeidere. I denne inngår også å forebygge forsvinninger som følge av større kriser og at arbeidet med å finne savnede skal styrkes.  

- Vi er veldig glade for at dette er et satsningsområde i regjeringens nye strategi. Det er nedfelt i Genèvekonvensjonene at venner og familie har rett til å vite hva som har skjedd med sine kjære, og Røde Kors jobber hver dag med oppsporing av savnede, sier Liholm.  

Barn er spesielt utsatt  

I kaoset som oppstår i konflikt og katastrofer kommer mennesker ofte bort fra sine familier og venner, og barn er spesielt utsatt.  

- Barn er en svært sårbar gruppe i fluktbildet og blir lett borte under kaotiske og urolige situasjoner. Enslige mindreårige er spesielt utsatt, og barn på flukt kan lett bli ofre for menneskehandel og utnytting av ulik karakter, sier Liholm. 

Oppsporing – et Røde Kors-mandat  

Gjennom Genèvekonvensjonene har Røde Kors mandat til å ta et humanitært initiativ når mennesker blir ofre for krig og konflikt, katastrofer og migrasjon, og bidra til at man får et svar på hva som har hendt med sine kjære. 

Akkurat nå leter Røde Kors etter over 100.000 mennesker. Det at Røde Kors er til stede i 190 land, og det globale nettverket som følger med dette, gjør det mulig å lete etter savnede over hele verden. 

- Våre prinsipper om nøytralitet og upartiskhet kan blant annet gi oss tilgang til fengsler og interneringsleirer gjennom avtaler med myndigheter. For mange er Røde Kors den eneste muligheten til å få bistand til å spore opp familien sin, sier Liholm. 

Røde Kors leter både etter de som er meldt savnet i nyere tid og de som er forsvunnet under andre konflikter, som for eksempel i Syria, konflikten på Balkan og helt tilbake til andre verdenskrig. 

- Vi er beredt til å lete og gir oss ikke før vi får svar. 

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99