Én million flere trenger nødhjelp i Jemen enn for ett år siden

Røde Kors ber verdens ledere som nå samles i FNs generalforsamling om å handle for å unngå forverring av den humanitære katastrofen i Jemen.

Les mer om: Jemen


Nødhjelp vil ikke løse krisen i Jemen. Humanitære organisasjoner kan verken mette millioner av jemenitter eller sørge for helsetjenestene for et helt land, varslet presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Peter Maurer i en tale tirsdag i forbindelse med generalforsamlingen i FN. 

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge ber norske og andre toppolitikere som er på FNs generalforsamlingen om å gjøre alt de kan for å løfte den store humanitære krisen i Jemen, hvor det nå er 22,2 millioner mennesker som trenger nødhjelp.

- Krigshandlingene intensiveres og de sivile bærer i større og større grad byrden. Det siste året har enda en million mennesker i Jemen blitt avhengig av nødhjelp, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge.

8 millioner må ha nødhjelp for å overleve

2 av 3 innbyggere i Jemen opplever matusikkerhet, og det estimeres at over 8 millioner mennesker er avhengig av å få utdelt mat for å overleve.

- Matkrisen i Jemen er et resultat av en konflikt over flere år, av kontinuerlige brudd på krigens regler og krenkelser av menneskeverdet. De store aktørene og partene i konflikten må rett og slett gjøre mer for å legge til rette for humanitær innsats, finne en politisk løsning på konflikten og sørge for fremgang i Jemens økonomiske situasjon. De tiltakene som er gjort til nå er ikke tilstrekkelige for å forhindre den sultkatastrofen vi nå frykter vil ramme Jemens befolkning, sier Apeland.

For Røde Kors er det viktig å få inn mer mat og brensel, sikre at mennesker har mulighet til å flykte fra kamphandlingene, og syke og sårede må kunne evakueres for medisinsk behandling.

– Det er også avgjørende at Røde Kors og andre hjelpearbeidere og helsearbeidere ikke risikerer å bli skadet eller drept, sier Apeland.

Sivile er fanget i kampene

De siste ukene har kampene om Hodeida i Jemen blitt intensivert, spesielt etter at samtalene om å finne en løsning brøt sammen. De krigførende partene mobiliserer for å kjempe om viktige innfartsområder.

- Mange sivile er fanget i kampene og har ingen steder å flykte. Partene må ikke hindre den humanitære innsatsen og la sivile få nødhjelp og medisinsk hjelp, sier Apeland.

Selv om Røde Kors og noen andre aktører har tilgang til å hjelpe sivile i hele Jemen, så gjør krigshandlingene og sterke restriksjoner at det ikke er mulig å hjelpe alle som trenger det. Innsatsen klarer ikke å dekke behovene til alle som er rammet av kampene og den enorme mangelen på mat. 

- Sivile må beskyttes

Regelmessig kommer det meldinger om store sivile tap. 84 mennesker omkom på grunn av krigføringen bare i helgen for to uker siden, rapporterte de lokale sykehusene i Hodeida.

- Dette er fryktelige tall, men bare en liten del av den totale lidelsen for de sivile i området. Sivile må beskyttes, og partene må ikke angripe helseinstitusjoner. Verdens ledere må sørge for at partene i konflikten respekterer krigens regler, sier Apeland.

 

 

Mediehenvendelser: Røde Kors pressevakt: +47 948 72 999