Restene av et hus ligger i en flomstor elv

Frykter konsekvensene av storflom

Røde Kors frykter at folk ikke er godt nok forberedt, og oppfordrer folk til å ta mer ansvar for egen beredskap. I år er sannsynligheten for stor vårflom større enn normalt.

Slik forbereder du deg på ekstremvær


- Vi er redd for at vi ikke forbereder oss godt nok på flom og andre kriser. Vi ber folk ta innover seg den store flomfaren, følge med på varslene og sikre eiendom og verdier, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

På grunn av de store snømengdene er det i år større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, ifølge NVE. Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. 

Flom og påfølgende jordras kan føre til store skader, stengte veier og dårlige kommunikasjonsmuligheter.

Litt over halvparten forberedt

I en fersk undersøkelse gjennomført for Røde Kors av Respons analyse, svarer 55 prosent at de hadde klart seg på egenhånd med nok mat, drikke og brensel i tre døgn. Folk på bygda er generelt mer forberedt enn folk i byene.

Mens 67 prosent av de som bor på mindre steder mener de ville klart seg, tror under halvparten av de som bor i byer over 100 000 innbyggere det samme.

Dette bør du ha i hjemmet

 • drikkevann
 • tørrmat
 • radio med batterier
 • lommelykt
 • stearinlys
 • fyrstikker
 • ved
 • førstehjelpsutstyr
 • kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat
 • kontanter
 • medisiner du er avhengig avLes mer: Personlig beredskap

- Myndighetene anbefaler at vi skal kunne ta vare på oss selv i inntil tre døgn dersom en krise oppstår. Men denne undersøkelsen viser at bare litt over halvparten av befolkningen har nok mat, vann og brensel til å klare seg i tre dager med. Vi oppfordrer alle til å sjekke at de har det de trenger for å klare seg hvis noe skulle skje, sier Apeland.

Store forskjeller

De siste årene har Røde Kors rykket ut for å hjelpe folk som trenger hjelp på grunn av flom og andre værrelaterte hendelser. For eksempel kan det være å bistå kommunen med å frakte medisiner, mat eller utstyr til folk som er isolert. Røde Kors har samarbeidsavtaler med 200 kommuner om beredskap.

Avtalene bidrar til et godt samarbeid slik at Røde Kors best mulig kan bistå kommunene i krisesituasjoner.

- Vi ser at det er store forskjeller mellom kommunene i hvor godt forberedt de er. Det er svært viktig at kommunene tar sin del av ansvaret for å forberede seg på det som kan skje. Hvis både kommuner og privatpersoner gjør sitt, kan vi gjøre mye for å forebygge og for å redusere konsekvensene av de største krisene, sier Apeland.

Mediehenvendelser:
 Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99

Fakta om undersøkelsen

 • Respons analyse har stilt 1 002 personer spørsmål som omhandler førstehjelp og beredskap. Undersøkelsen ble gjennomført i april 2018.
 • Spørsmålet som ble stilt var «Tenk deg at en katastrofe inntreffer, og vann og strøm blir borte i hjemmet ditt. Har du nok mat og vann, alternativ varmekilde, slik at du klarer deg på egenhånd i tre døgn?»
 • Totalt svarte: 55 % «ja», 28 % «nei», 18 % «vet ikke/usikker»
 • Svar etter antall innbyggere i kommunen:
  • Storby (> 100.000): 46 % «ja», 36 % «nei», 18 % «vet ikke/usikker»
  • By (25.000-100.000): 54 % «ja», 30 % «nei», 16 % «vet ikke/usikker»
  • Liten by (15.000-25.000): 48 % «ja», 30 % «nei», 22 % «vet ikke/usikker»
  • Bygd (<15.000): 67 % «ja», 15 % «nei», 18 % «vet ikke/usikker»