Har ikke lykkes i arbeidet mot fattigdom blant barn

- Vi som samfunn har ikke lykkes, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.

- Når vi ser den kraftige økningen i antall barn som vokser opp i fattige familier har vi som samfunn ikke lykkes. Selv om det har kommet mange gode tiltak de siste årene, ønsker vi oss blant annet en større satsing på gratis væresteder for ungdom for å hindre at barn og unge faller utenfor, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

- Har en lang vei å gå

I dag lanserte Bufdir en rapport som oppsummerer det forebyggende arbeidet mot fattigdom blant barn i Norge fra 2015-2017. Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har økt de siste årene. I rapporten Sosial puls peker Røde Kors på at barn som vokser opp i fattige familier er et av de åtte største humanitære behovene i Norge.

Les mer om: Sosial puls

- Det er viktig med en stor satsing mot barn som vokser opp i fattige familier, men vi er bekymret for at vi som samfunn ikke tar tilstrekkelig tak i den største utfordringen: at stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Tiltakene som står oppført bærer hovedsakelig preg av å lindre familiens situasjon, ikke å endre den. Her har strategien en lang vei å gå, særlig når vi ser hvordan utviklingen er for fattige familier de siste årene, sier Apeland.

- Store lokale forskjeller

- Vi ser at det i praksis er store lokale forskjeller på hvilke tilbud som er tilgjengelig for barn og unge og mener derfor at alle kommuner må få på plass gratis væresteder og gratis aktivitetstilbud slik at ingen barn skal falle utenfor på grunn av familiens økonomi, sier Apeland.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom ga i 2017 Røde Kors mulighet til å tilby gratis Ferie for alle til over 4000 barn og voksne sammen med mer enn 600 frivillige.

Røde Kors måtte likevel gi avslag til i overkant av 4000 barn og voksne.

For spørsmål, vennligst kontakt Røde Kors' pressevakt på 948 72 999