Jemen: Internasjonale Røde Kors trekker ut 71 ansatte

På grunn av en rekke hendelser og trusler har Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) trukket 71 medarbeidere ut fra Jemen.

Uten sikkerhetsgarantier vil nødhjelpsinnsatsen i Jemen svekkes. Norges Røde Kors fortsetter støtten til nødhjelp i landet.

- Det er leit at sikkerhetssituasjonen i Jemen er så vanskelig at ICRC nå ser seg nødt til å trekke ut så mange ansatte. Dette får direkte konsekvenser for pasienter som trenger operasjoner, tilgangen til rent vann og mat og også mennesker som er tatt i forvaring i forbindelse med konflikten, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

ICRC har vært til stede i Jemen siden 1962 men har den siste tiden sett farlige trender og har blitt truet og målrettet angrepet de siste ukene.

Norges Røde Kors fortsetter sitt arbeid i Jemen for å støtte nødhjelpsarbeidet, spesielt innen helse, i samarbeid med ICRC og Jemen Røde Halvmåne.

Sikkerhetsgarantier helt nødvendig

Røde Kors er helt avhengig av sikkerhetsgarantier fra alle parter i konflikten, for å kunne utføre oppdraget midt i denne krigen.

Den siste tiden har det også vært store militære operasjoner i nærheten av havnebyen Hodeida. Dette kan føre til stans i importen av kommersielle varer, fordi mange rederier ikke tørr ankomme havnen.

Selv før krigen importerte Jemen 90 prosent av varene befolkningen trenger og 70 prosent av dette kom inn gjennom havnen i Hodeida.

- Trusler kan ikke aksepteres

- ICRC sin delegasjon i Jemen har også tidligere mottatt en rekke trusler, men to måneder etter at væpnede menn drepte en av våre ansatte, kan vi ikke akseptere at våre medarbeidere blir truet, sier Dominik Stillhart, som er direktør for ICRC sine operasjoner i en pressemelding fra ICRC. 

Røde Kors ber nå partene i konflikten om konkrete og solide sikkerhetsgarantier slik at det er mulig å fortsette arbeidet i Jemen.

- I Jemen er over halvparten av sykehusene ute av drift og det er 22 millioner mennesker som er avhengig av nødhjelp. Det sier seg selv at nødhjelpsarbeidet må fortsette, samtidig som det ikke er mulig å drive slikt arbeid uten at partene i konflikten aksepterer Røde Kors som en nøytral og uavhengig humanitær organisasjon, sier Apeland.

Les mer om vårt arbeid i Jemen

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99