Nødhjelpen i Syria når ikke alle

Røde Kors er bekymret for muligheten til å nå fram med nødhjelp der behovene er størst.

Krigen i Syria er ikke over, og fremdeles lever over en million mennesker i beleirede områder, eller i områder som er vanskelig å nå med nødhjelp.

Nå er mye oppmerksomhet rettet mot situasjonen i Idlib-provinsen, nord-vest i Syria, i områdene som grenser mot Tyrkia. Det bor 2-3 millioner mennesker i denne provinsen.

- Sivile må beskyttes

- Alle partene i kampene som nå utspiller seg i Idlib må gjøre sitt ytterste for å beskytte sivile, de som ikke lenger deltar i kampene, og livsviktige funksjoner som strøm og vannforsyning, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Røde Kors understreker også at sivile skal ha mulighet til å forlate områder, og der kampene pågår.

- De krigende partene må sikre at sivile kan komme seg i sikkerhet, og få dekket sine grunnleggende behov som for eksempel livreddende medisinsk hjelp. Sivile skal, som alltid, ha en mulighet til å forlate området der krigen raser, og søke tilflukt og beskyttelse, sier Apeland. 

2,5 millioner har fått nødhjelp

Så langt i 2018 har mer enn 2,5 millioner mennesker fått nødhjelp gjennom Syrisk Røde Halvmåne sine konvoier.

Røde Halvmåne kjører konvoier med nødhjelp rundt til områder der behovene er store, med nødhjelp fra Røde Kors, FN og andre. Blant områdene der nødhjelp har nådd fram, er også noen av de områdene i landet som er vanskeligst å nå fram til.

- Både Idlib og Aleppo har i løpet av borgerkrigen tatt imot mange som har flyktet internt i Syria. I følge FN har det vært 47 bekreftede angrep på sykehus og helsepersonell i Idlib, og 18 angrep på skoler, dette er alvorlig, sier Apeland.

I hele 2017 var det kun 3 konvoier med nødhjelp som nådde fram til Idlib. Fremdeles bor 1,5 millioner mennesker i Syria i områder som av FN defineres som enten beleiret eller vanskelig å nå fram til med nødhjelp. 6,5 millioner mennesker har ikke nok mat. 

Les mer om: Syria