Ønsker flerårig tilskuddsordning mot barnefattigdom

- Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier trenger stabile aktiviteter, sier Bernt G. Apeland.

- Vi ønsker en flerårig tilskuddsordning mot barnefattigdom for å gi mer forutsigbarhet til arbeidet med utsatte barn og unge. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier trenger stabile aktiviteter slik at de kan skape gode relasjoner med hverandre og frivillige, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Fafo lanserte i dag en evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (PDF) der de blant annet finner at ordningen har ført til godt samarbeid mellom kommuner og frivilligheten for å gi barn i lavinntektsfamilier en bedre oppvekst.

Et av forbedringspunktene som løftes fram er at tilskuddsordningen bør vare i mer enn et år.

- Et stort udekket behov

Røde Kors er en av de største mottakerne i ordningen, som i 2017 gav Røde Kors mulighet til å tilby gratis Ferie for alle til over 4000 barn og voksne sammen med mer enn 600 frivillige.

Røde Kors måtte likevel gi avslag til i overkant av 4000 barn og voksne.

- Det er et stort udekket behov for å gi disse barna gode opplevelser på lik linje med andre. Vi er bekymret for at det er stor ulikhet i tilbudet til barn ulike steder i landet. Vi oppfordrer alle kommuner til å benytte seg av støtteordningen og til å ta kontakt med frivilligheten for lokale samarbeid, sier Apeland.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99