Mennesker med paraply i øsende regn

Rakhine: Fortsatt kriseinnsats etter volden

Ett år etter at volden eskalerte i delstaten Rakhine i Myanmar, er over 900 000 mennesker fremdeles på flukt.

Nødhjelpsarbeidet handler fortsatt om å dekke helt grunnleggende behov og det er få tegn til langsiktige løsninger.

I Myanmar er situasjonen fremdeles veldig vanskelig og lite tyder på at situasjonen endrer seg.

- Det trengs politiske løsninger for at folk skal kunne komme tilbake igjen på en trygg og verdig måte uten frykt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Dette er gjort:

Røde Kors har gitt mat til 280 000 mennesker, og delt ut 800 000 liter vann, siden volden brøt ut i august for ett år siden.

Sendt ut 120 helsepersonell og andre delegater fra Norge.

Opprettet feltsykehus i Bangladesh og behandlet 40 000 pasienter

Mer enn 160 000 mennesker har fått helsehjelp eller førstehjelpstrening av Røde Kors, gjennom 17 sentre i Rakhine.

Røde Kors-foreninger fra 32 land har bidratt til nødhjelpsarbeidet i Bangladesh

Det har gått ett år siden hundretusener flyktet fra Rakhine og krysset grensen over til Bangladesh. I Myanmar jobber Røde Kors med å nå fram med nødhjelp til de som fortsatt lever i de berørte områdene der.

- Vi håper at arbeidet vi gjør vil bidra til bedre langsiktige løsninger. Røde Kors har gitt mat til 280 000 mennesker, og delt ut 800 000 liter vann, sidene volden brøt ut i august for ett år siden, sier Apeland.

Mer enn 160 000 mennesker har fått helsehjelp eller førstehjelpstrening av Røde Kors, gjennom 17 sentre i Rakhine.

Vanskelige forhold i Bangladesh

I leirene i Cox`s Bazar i Bangladesh er forholdene vanskelige for de som lever der.

Befolkningstettheten er dobbelt så høy som på Manhattan i New York, og gjør leiren til et av de tettest befolkede områdene i verden.

- Den største utfordringen er mangelen på en løsning. De som bor i denne mega-leiren vet ikke om de kan vende tilbake til Myanmar, samtidig får de ikke etablert seg skikkelig i samfunnet de har kommet til, sier Apeland.

120 norske delegater på feltsykehus

Norges Røde Kors bidro med å sende et feltsykehus til Bangladesh som har vært operativt siden oktober i fjor. Til nå har sykehuset behandlet 40 000 pasienter, og det har blitt sendt ut 120 helsepersonell og andre delegater fra Norge. Driften av feltsykehuset er nå tatt over av Finsk Røde Kors.

- Det er vanskelige forhold for de som bor i leiren. Hyttene som er satt opp gir lite beskyttelse mot vær og vind. Å bo så tett med så dårlig tilgang på vann, sanitærforhold og helsehjelp er en stor risiko for de som lever der, sier Apeland.

Monsun-regnet har ført til at tusenvis av hytter har blitt oversvømt eller skylt av gårde med vannet. For å bedre forholdene er det nå en dialog med myndighetene om å sette opp tryggere hus og bedre toaletter, vann og avløps-systemer.

- Sikkerhet, helse og verdighet viktig

- Det er viktig å bedre forholdene i leiren både for å sørge for sikkerhet, helse og ikke minst for verdigheten til de som lever her. Det er viktig å gjøre mest mulig før syklonsesongen starter i oktober, sier Apeland.

Allerede i 2016 flyktet 200 000 mennesker fra vold i Rakhine over grensen til Bangladesh, og siden volden eskalerte i august i fjor har over 700 000 nye kommet i tillegg. 

Røde Kors-foreninger fra 32 land har bidratt til nødhjelpsarbeidet i Bangladesh for å hjelpe Bangladesh Røde Halvmåne med å ta hånd om de humanitære behovene til de som har flyktet fra volden.

Les mer om: Myanmar