Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap for flom

Det er flom flere steder på Østlandet, og hjelpekorpsene er i beredskap og klare for å rykke ut ved behov.

For deler av Østlandet fører stigende temperaturer til stor snøsmelting. Vannstanden øker, noe som fører til stengte veier og bruer og omfattende oversvømmelser. Røde Kors Hjelpekorps har allerede evakuert ut en person fra et utsatt område i Trysil.

Som alltid er Røde Kors Hjelpekorps beredskap og oppdatert på situasjonen i de ulike utsatte områdene. Beredskapsvakter, som er andre ressurser i beredskapsapparatet, holdes også oppdatert på situasjonen.

-  Dersom det oppstår et behov for at vi stiller med mannskap noe sted vil varsler sendes ut i tråd med våre fastlagte rutiner. I Hedmark øker fortsatt vannstanden, så både hjelpekorpsene og beredskapsvaktene er klare for å rykke ut ved behov, forteller Ingvar Midthun, daglig leder i Hedmark Røde Kors.

Røde Kors kan blant annet bistå kommunene med å frakte medisiner, mat eller utstyr til folk som er isolert.

Frykter at folk ikke er godt nok forberedt

Røde Kors frykter at folk ikke er godt nok forberedt, og oppfordrer folk til å ta mer ansvar for egen beredskap. Vårflommen er nå i gang, men i en undersøkelse gjort for Røde Kors av Respons analyse tidligere i år svarer kun 55 prosent at de hadde klart seg på egen hånd med nok mat, drikke og brensel i tre døgn. Det er nemlig i tre døgn myndighetene anbefaler at vi skal kunne ta vare på oss selv dersom en krise oppstår.

- Vi er redd for at vi ikke forbereder oss godt nok på flom og andre kriser. Vi ber folk ta innover seg den store flomfaren, følge med på varslene og sikre eiendom og verdier, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Dette bør du ha i hjemmet

 • drikkevann
 • tørrmat
 • radio med batterier
 • lommelykt
 • stearinlys
 • fyrstikker
 • ved
 • førstehjelpsutstyr
 • kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat
 • kontanter
 • medisiner du er avhengig av


Les mer: Personlig beredskap