Gutt klatrer i hengebro i en aktivitetspark Vis bildetekst
Røde Kors arrangerer Ferie for alle-opphold for barn i alle aldre. Foto: Glenn Thomas Nilsen/Røde Kors

Statsbudsjettet 2019: Glade for flere ferietilbud til barn

Røde Kors er glade for at flere barn får en ferieopplevelse, men etterlyser fokus på møteplasser for ungdom.

I Norge bor over 100 000 barn i lavinntektsfamilier. Mange av disse har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og ferier som andre barn.

Å lage flere gratis tilbud til barn og unge er derfor helt nødvendig for å minske konsekvensene av fattigdom, mener Røde Kors.

- Statsbudsjettet gir et nødvendig løft til ferietilbud for barn når vi ser den store økningen i antall barn, men vi savner et større fokus på lavterskeltilbud for ungdom som ikke har tilbud om gratis fritidsaktiviteter og møteplasser, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Etterlyser møteplasser til ungdom

Samtidig som regjeringen gir en nødvendig styrking av tilbud til barn i lavinntektsfamilier, etterlyser Røde Kors fokus på møteplasser til ungdom som vokser opp med svak økonomi.

Antall barn og unge som vokser opp med svak økonomi i Norge, har økt de siste årene. Dette får konsekvenser for unges mulighet til å delta og være med i fellesskapet.

- Ved å øke innsatsen for barn og unge i Norge så tidlig som mulig kan vi hindre unødvendig utenforskap, mener Apeland i Røde Kors.

- Våre frivillige ser at det er store forskjeller i hvem som kan delta på aktiviteter og ikke. Vi er redd for at mange unge står på utsiden, legger Bernt Apeland til.

Økt pågang

Røde Kors har de siste årene merket økt pågang på gratis aktivitetstilbud for familier, barn og unge. Derfor er regjerings innsats for barnefamilier med svak økonomi gledelig for Røde Kors.

- Dagens forslag til statsbudsjett gjør at vi kan tilby ferieopphold for flere familier, barn i familier med svak økonomi, forteller Apeland.

Røde Kors ønsker å bygge ut tilbudet om møteplasser for ungdom til enda flere som kan ha nytte av et sted å være eller noen å snakke med. Derfor vil det være behov for ytterligere støtte til dette feltet.

- Frivilligheten og myndighetene må jobbe godt sammen for å minske konsekvensene svak økonomi har for barns oppvekst. Alle gode krefter som ønsker å bidra til dette børe inviteres inn for å være med. Da er frivilligheten et godt sted å starte, sier Apeland.

Les mer om: Ferie for alle

For mediehenvendelser kontakt Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99