Undersøkelse: Unge kan ikke nok førstehjelp

Røde Kors ber unge voksne om å ikke utsette å lære seg førstehjelp. Nesten 7 av 10 unge tør ikke å utføre førstehjelp i alle livstruende situasjoner, og 4 av 10 unge kan ikke nødnummeret 113.

En kvinne i blått gir en kvinne i rødt som ligger på gressbanen hjerte og lungeredning.
Illustrasjonsfoto-Førstehjelp på gressbanen. Foto Benjamin A.

Les mer om: Førstehjelp

- Det er skremmende at så mange unge verken tør gi førstehjelp eller kjenner til nødnummeret 113. Her har samfunnet en kjempemulighet til å gi livreddende kunnskap til svært mange mennesker som kan være i stand til å redde livet til venner, familie og mannen i gata, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

Røde Kors bruker derfor den internasjonale Røde Kors-dagen til å be alle, og spesielt unge, om ikke å utsette å lære seg førstehjelp, og lanserer blant annet en nasjonal førstehjelpskampanje.

«Den største feilen du kan gjøre, er å ikke gjøre noen ting.»

President i Røde Kors Robert Mood

Tør ikke redde liv

Den ferske undersøkelsen, utført av Respons Analyse på oppdrag av Røde Kors, viser store hull i førstehjelpskunnskapene til nordmenn.

Kun 4 av 10 tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner.

Av dem som svarer at de ikke tør å gi førstehjelp er 77 prosent redd for å gjøre feil og gjøre vondt verre, og halvparten oppgir at de er usikre på hva de skal gjøre.

- Den største feilen du kan gjøre, det er å ikke gjøre noen ting. Den første hjelpen er livsviktig, og din reaksjon kan bety forskjellen på liv og død. Førstehjelp er ferskvare, og er du usikker bør du komme deg på kurs, sier Mood.

Unge oftere i førstehjelpssituasjoner

Undersøkelsen viser også at rundt 20 prosent av befolkningen har utført førstehjelp i løpet av de siste 12 månedene. Unge mellom 16 og 24 år kommer oftere ut for situasjoner hvor de gir førstehjelp til personer med kritisk skade, enn resten av befolkningen.

- Det er lett å tenke at førstehjelp ikke er noe man får bruk for selv, men undersøkelsen viser at folk utfører førstehjelp oftere enn det man kanskje tror. Neste gang kan det være deg selv eller et familiemedlem som opplever hjertestans. Da er det godt at alle vet hva de skal gjøre, sier Mood.

27 prosent av unge er usikre eller svarer nei på at de ville prioritert å ta et førstehjelpskurs. For resten av befolkningen er dette tallet 16 prosent.

- Funnene i denne undersøkelsen viser helt tydelig at tiltak må settes inn for å nå gruppen av unge som er på vei ut i voksenlivet, dette gjelder både russen og studentene. Førstehjelp må være livslang læring og vi og myndighetene må se på hvordan vi kan ruste barn og unge bedre til å redde liv, sier Mood.

Undersøkelse om førstehjelpskunnskaper

Tall for Oslo/Akershus:

  • Dobbelt så mange i Oslo/Akershus som i resten av landet vet ikke hvordan man gir frie luftveier. (6 pst. Oslo/Akershus, 3 pst. resten av landet).
  • Flere i Oslo/Akershus enn resten av landet mangler kunnskap om hvordan man utfører førstehjelp. (svarer «nei» i større grad enn resten av befolkningen på spørsmålet «vet du hvordan du skal gi korrekt førstehjelp dersom du kommer utfor følgende scenarier…»)
  • Flere i Oslo/Akershus enn i resten av landet har aldri tatt et førstehjelpskurs. (13 pst. Oslo/Akershus, 9 pst. resten av landet)


Kilde: Røde Kors/Respons Analyse


Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99