Røde Kors: - Afghanistans befolkning trenger fred

- En hardt prøvet afghansk befolkning må få fred og sikkerhet for å unngå en humanitær krise. De siste årene har situasjonen forverret seg, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Røde Kors avventer resultatet av meldinger om at Taliban og USA har blitt enige om en fredsavtale.

Men Røde Kors er ikke i tvil om at en enighet om fred mellom de sentrale aktørene må til for at den humanitære situasjonen skal bli bedre.

- De humanitære forholdene i Afghanistan har gradvis blitt forverret de siste årene. Mange sivile blir fortsatt drept, såret eller tvunget til å rømme. Samtidig er tilgangen til helsetjenester og andre tjenester svært mangelfull. Landets myndigheter og lokalsamfunn har store utfordringer med å håndtere de humanitære utfordringene, sier Bernt Apeland.

Store humanitære utfordringer

Røde Kors er bekymret for utviklingen i landet. Den langvarige konflikten har skapt store humanitære problemer, særlig knyttet til helsehjelp og mattilgang.

De siste to årene har også dødeligheten økt for mødre og barn, etter ti år med nedgang.

Konfliktene har også gjort landet til et av de farligste for hjelpearbeidere.

- Det har de siste årene vært en dramatisk nedgang i humanitære organisasjoner som arbeider i utsatte områder i Afghanistan, sier Apeland.

- Håper vi kan trappe opp

Også Røde Kors har vært hardt rammet. Syv drap på ansatte de siste to årene har gjort at Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) har måtte begrense tilstedeværelsen i de mest utsatte områdene.

- Nå håper vi at en avtale kan gjøre at vi kan trappe opp innsatsen, sier Apeland.

Røde Kors i Norge har samarbeidet med Afghanistan Røde Halvmåne siden 1990-tallet.

Organisasjonen er den eneste humanitære aktøren som har tilgang og jobber i alle landets 34 provinser, og er den viktigste upartiske leverandøren av helsetjenester bland annet med mobile helseteam finansiert fra Norge.

Røde Kors i Norge støtter også klinikker og helsesentre i landet.

Les mer om: Afghanistan

 

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, kontakt Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99