Illustrasjonsbilde av jente som blåser såpebobler Vis bildetekst
Foto: Rebecca Shirin Jafari

Tips til foreldre i forbindelse med skolestart

For noen kan skolestarten være en sårbar periode, og det er viktig at vi som voksne er oppmerksomme i denne overgangsfasen.

Skolestart betyr en ny begynnelse og mange gleder seg til et nytt skoleår eller til å begynne på en ny skole.

Barn og unge trenger å bli forstått og lyttet til når de har det vanskelig. Det å snakke sammen kan løse de fleste floker og virker lettende i seg selv. Som foreldre kan du hjelpe barnet ditt på veien ved å ta det på alvor og snakke om både det som er gøy, og vanskelig. Her kommer Røde Kors sine 6 tips til hvordan du kan snakke med barnet ditt: 

  1. Ta barnet på alvor.

    Ta barnet på alvor hvis han eller hun oppfører seg annerledes, eller gir andre signaler om at ikke alt er bra.Problemer på skolen kan virke bagatellmessige som f.eks. det at man ikke kjenner noen, eller ikke har blitt inkludert i leken. Veldig ofte kan vi foreldre oppfatte de første signalene som bagateller og si at dette ordner seg, eller ønske å løse problemet uten å forstå hele situasjonen. Et tips for bedre å forstå hva som skjer kan være å spørre: Jeg synes du så litt lei deg ut da jeg hentet deg på skolen i dag. Er det noe i veien?  
  1. Undersøk nærmere 

Når du først har tatt barnet på alvor, kan du stille åpne spørsmål for å finne ut hva barnet ditt egentlig prøver å si. 

Det er ikke alltid barn så lett klarer å sette ord på følelser eller tanker. Ved å utforske litt nærmere kan du bedre forstå hvordan barnet ditt egentlig har det. Spør for eksempel: Kan du fortelle litt mer om da du ikke fikk være med de andre på skolen i dag? 

  1. Lytte, ikke løse 

Når du har fått barnet i tale ved å bruke åpne spørsmål, er det viktig at du tar deg tid til å lytte helt til barnet er ferdig med å snakke, og ikke hoppe rett til en løsning. 

Det er viktig å lytte enda lenger enn det du kanskje føler er naturlig, for å være helt sikker på at barnet har fått fortelle hele sin historie. Du kan gjerne gjenta din oppfattelse av det barnet har sagt, for å sjekke om du har forstått.  

  1. Bekreft barnets opplevelse 

Når barnet er ferdig med å fortelle, kan du bekrefte at du forstår barnets opplevelser og følelser. 

Si for eksempel: Jeg forstår godt at du følte deg utenfor og lei deg da du ikke fikk være med de andre. Det hjelper barnet å føle seg forstått, og dermed åpen for å finne en løsning.  

  1. Finn løsninger sammen 

Ofte har barna egne tanker om hva de trenger hvis du spør dem. Sammen kan dere utforske hvilke løsninger som vil hjelpe. 

Kanskje synes barnet at det kan være OK å inkludere læreren i det som oppleves vanskelig, eller har behov for at foreldrene er behjelpelige med å etablere vennskap i starten. Hva med å invitere hjem en i klassen som bor i nærheten? 

  1. Gjør en avtale

Etter dere har snakket om mulige løsninger, kan det være bra å gjøre en avtale om hva dere skal gjøre videre.  

Kanskje har dere funnet en felles løsning, og barnet er motivert for å gjøre noe som det har grudd seg til. Dette er også en god mulighet til å si at du synes det har vært fint å snakke sammen. Det kan gjøre det enklere for barnet å ta opp ting som oppleves vanskelig med deg i fremtiden.

Les om Røde Kors sitt arbeid for barn og unger her.