Dom falt i korrupsjonssak på Madagaskar

Det har nå falt dom i saken hvor Røde Kors i Norge avslørte og anmeldte svindel av prosjektmidler på Madagaskar. Flere tidligere ansatte i Madagaskar Røde Kors er dømt i saken.

Tillitt til retsvesenet

– Røde Kors i Norge er fornøyd med at vår anmeldelse er fulgt opp og at rettsvesenet på Madagaskar tok vår anmeldelse på alvor. Vi har tillit til at rettsvesenet på Madagaskar håndterer denne saken. Det er viktig at alle saker hvor humanitære midler er misbrukt følges opp på en forsvarlig måte og får konsekvenser, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.

Røde Kors i Norge avsluttet våren 2018 alt samarbeidet med Madagaskar Røde Kors og stanset alle overføringer, etter å ha avslørt svindel av prosjektmidler.

– Vi har nulltoleranse for korrupsjon og valgte derfor også å anmelde denne svindelen på Madagaskar. Vi ønsket å gjøre alt som sto i vår makt for at de som sto bak skulle stilles til ansvar. Derfor anmeldte vi denne saken til den sentrale korrupsjonsenheten på Madagaskar, sier Apeland. 

– Vi jobber med å gi hjelp til mennesker i noen av verdens fattigste land, og ofte i situasjoner med krig og konflikt. Det er også land hvor korrupsjon er utbredt. Derfor må vi ha svært gode rutiner for å forebygge, avdekke og forfølge korrupsjon, slik at vi fortsatt kan hjelpe de som trenger det mest, sier Apeland.

Røde Kors i Norge har avsluttet arbeidet på Madagaskar, men har fulgt denne saken tett.

– Dette var kriminelle handlinger utført av enkeltpersoner. Jeg vil igjen understreke at det er mange dyktige frivillige i lokalsamfunn over hele Madagaskar som ikke har noe med denne saken å gjøre, sier Apeland.

Dette er første dom i saken, og den er foreløpig ikke rettskraftig, siden tiltalte har mulighet til å anke.

Bakgrunn:

På bakgrunn av mistanke om mislighold av prosjektmidler valgte Røde Kors i Norge å gjennomføre gransking av alle regnskap for midler brukt på Madagaskar i perioden 2012 – 2017, både med egne ansatte og gjennom revisjonsfirmaet EY-Nairobi.

Midlene som er svindlet knyttet seg til prosjekter innen helse, vann, katastrofeforebygging og utvikling av nasjonalforeningen, og er finansiert med Røde Kors sine egne midler, privat givere, næringsliv og offentlige midler.

Fra 2012 til 2017 har Røde Kors i Norge bidratt med totalt 30,9 millioner kroner til Madagaskar Røde Kors. Varslingsenheten i Norad og andre donorer ble varslet om saken. Også Økokrim i Norge ble informert.

Så langt viser undersøkelsene at vi med sikkerhet kan fastslå at 1,2 millioner kroner har endt på gale hender og at det mangler tilstrekkelig dokumentasjon for et beløp på ytterligere 8,2 millioner kroner. Hvor mye av dette som er svindlet kan ikke fastslås med sikkerhet.

Lenke til tidligere sak: https://www.rodekors.no/aktuelt/avslutter-samarbeidet-med-madagaskar-rode-kors/