Flere barn i lavinntektsfamilier: – Forskjellene blir tydeligere i ferien

Røde Kors arrangerer i år ferietilbud for 4.700 barn og foreldre som ikke har råd til å dra på ferie. Behovet for flere frivillige og flere tilbud øker for hvert år.

106.000 barn lever i familier med lav inntekt, noe som utgjør 10,7 prosent av alle barn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en tredobling siden 2001.

– Dette er en alvorlig utvikling, som krever at både myndighetene og frivillige organisasjoner gjør en solid innsats for å hjelpe disse familiene, sier Anne M. Biering, avdelingsdirektør for nasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.

Ferietid betyr for mange forventning og glede. Men i levekårsundersøkelsen for 2018 kommer det frem at 1 av 5 enslige forsørgere ikke har råd til en ukes ferie.

Gjennom ferietilbudet Ferie for alle, gir Røde Kors noen av disse familiene gratis ferieopplevelser. Bare i sommer sikrer 500 frivillige over hele landet at 2.929 barn og foreldre får gode ferieopphold.

– I hele fjor søkte 9.000 om å få være med på våre ferietilbud, og til nå i år har allerede 8.000 søkt. Vi har ikke kapasitet til å ta imot alle selv om vi ønsker det, men jobber kontinuerlig med å se om det er mulig å starte opp flere tilbud, sier Biering.

Røde Kors mobiliserer nå i syv fylker for å kunne utvide sine ferietilbud. I år deltar rundt 4.700 barn og foreldre på Ferie for alle i skoleferiene.

– Følelsen av å være annerledes og ikke kunne delta i vanlige barne- og ungdomsaktiviteter som turer, bursdager eller fritidsaktiviteter er ikke god. Forskjellene blir tydeligere i feriene. Hvis frivillige organisasjoner og myndighetene jobber sammen med ulike tiltak, vil vi nå mange flere, sier Biering.

Behovet for flere frivillige som kan tenke seg å bruke noen dager eller uker på ferieopphold for de barna som trenger det mest er stort og økende.

– For at enda flere skal få mulighet til å delta på slike tilbud vil vi trenge flere frivillige i Røde Kors sine fritidstilbud for barn hele året. Alle barn trenger gode opplevelser og minner, og som frivillig bidrar man til dette på en meningsfull måte, sier Biering.

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Fakta om Ferie for alle:

  • Arrangeres i skoleferiene og drives av frivillige fra Røde Kors
  • Familiene deltar sammen for å skape gode minner sammen
  • Tilbys familier med minst ett barn mellom 6 og 13 år
  • Formidles via offentlige instanser til lavinntekts-familier
  • Hvert år deltar over 4000 barn og foreldre på ulike ferieopphold i både vinterferien, påskeferien, sommerferien og høstferien.

Les mer om hvordan man blir frivillig i Ferie for alle her.