To barn sitter i en steinrøys og spiser matrasjoner. Vis bildetekst
Den internasjonale Røde Kors-komiteen deler ut nødrasjoner med særlig næringsrikt innhold til barn i Jemen for å bekjempe effektene av under- og feilernæring. Foto: ICRC

Jemen: Verdens verste humanitære krise blir stadig verre

Situasjonen i Jemen blir omtalt som den verste menneskeskapte humanitære katastrofen. Samtidig blir situasjonen stadig verre.

Les mer om: Jemen


I 2018 hadde 11,3 millioner mennesker i Jemen behov for nødhjelp. Nå har tallet økt til 14,3 millioner mennesker, ifølge FN.

– Folk i Jemen er mer sårbare og mer sultne nå enn noen gang de siste fire årene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Nesten halvparten av befolkningen på 30 millioner mennesker lever nå i akutt nød. Landet er på randen av en sultkatastrofe, nær 20 millioner mennesker lever i matusikkerhet og FN anslår at 10 millioner er i matkrise.

- Konsekvensene av krigen uutholdelige

– På vei inn i det femte året med konflikt i Jemen, er konsekvensene av krigen uutholdelige for mange, og den påvirker nesten alle deler av hverdagen til folk. Prisene på basismatvarer som hvete, ris og matolje har blitt doblet siden konflikten startet. Drivstoffprisene er høye og tilgangen på rent og trygt vann er svært begrenset, sier Apeland.

Så mange som 238 000 mennesker opplever nå å sulte. To tredjedeler av distriktene i Jemen er i en alvorlig matkrise, og det skal lite til før situasjonen kan bli til en sultkatastrofe.

Antallet mennesker som ikke har regelmessig tilgang på mat har økt i løpet av det siste året.

- Donorer må tenke langsiktig

– Når donorland nå møtes i Genève for å diskutere finansiering av den humanitære innsatsen i Jemen, håper vi at de tenker langsiktig. Vi vet at behovene i landet kommer til å være store i lang tid, og det er lettere å planlegge arbeidet med sikker finansiering, sier Apeland.

Det er viktig at det internasjonale samfunnet støtter nødhjelpsarbeidet som redder liv i Jemen.

Men samtidig må det finnes politiske løsninger på krigen.

– Det må gjøres seriøse forsøk på å finne politiske løsninger på denne konflikten. Det er helt avgjørende for fremtiden til befolkningen i Jemen, sier Apeland.