nord-korea-toppbilde2-1600x Vis bildetekst
- Vi er særlig bekymret for gravide kvinner og barn. De som blir syke av underernæring kommer til et helsevesen som ikke kan behandle dem, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors i Norge.

Nord-Korea: - Mer humanitær bistand øverst på ønskelisten

Den humanitære situasjonen forblir kritisk i Nord-Korea.  Derfor står lettelse av sanksjonene som rammer uskyldige øverst på ønskelisten til våre kollegaer der.

– Matmangel, internasjonale sanksjoner, isolasjon, naturkatastrofer og fravær av investeringer er hovedårsakene til at mer enn 10 millioner mennesker har behov for humanitær bistand, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors i Norge.

– Internasjonale sanksjoner vanskeliggjør innførsel av humanitære leveranser til landet. En fredsavtale vil kunne bety økt internasjonalt samkvem for Nord-Korea, men vi mener at forsendelser av mat, medisiner og nødhjelp umiddelbart bør unntas fra sanksjonene.  De sanksjonene som er innført, rammer i stor grad uskyldige. Vi er særlig bekymret for gravide kvinner og barn. De som blir syke av underernæring kommer til et helsevesen som ikke kan behandle dem, sier Mjærum.

Les mer om Røde Kors sitt arbeid i Nord-Korea

– Nord-Korea befinner seg i en svært krevende humanitær situasjon som har vart i mer enn 20 år. Av 18 millioner mennesker som har for lite eller feil mat, er mange barn, gravide, ammende kvinner og eldre. Nærmere hvert fjerde barn er kronisk feilernært. Matproduksjonen i landet lider under mangel på utstyr, energi og at avlingene utsettes flom og tørke. Det isolerte landet har svært liten grad av matvareimport, og er derfor avhengig av det egne avlinger gir, samt bistand fra internasjonale humanitære organisasjoner, sier kommunikasjonsdirektøren i Røde Kors.

Fakta om Røde Kors og Nord Korea:

  • Det anslås at 40 prosent av befolkningen er feilernært, og ett av fem barn under fem år er kortvokst og kan få fysiske og kognitive handikap. Det er mangel på medisiner og medisinsk utstyr, og 20 prosent av befolkningen har ikke tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære fasiliteter.
  • Seks millioner mennesker har behov for internasjonal bistand i form av medisiner og vaksiner. Barn under fem år er særlig utsatt for sykdommer som normalt ikke har dødelig utfall, som lungebetennelse og diaré.
  • Syv millioner mennesker har behov for rent drikkevann og bedring av sanitære forhold. Tilgang til rent vann og opplæring i hygiene er nødvendig for å forhindre feilernæring og redusere tilfellene av diaré, luftveisinfeksjoner og andre sykdommer.
  • Mange helseklinikker har ikke vannsystemer som fungerer, noe som bidrar til infeksjoner og videre spredning av sykdom. Internasjonale sanksjoner mot landet bidrar til å forverre situasjonen for landets befolkning.
  • Nord-Korea Røde Kors ble stiftet i 1946 og ble i 1950 en landsdekkende organisasjon.
  • De har tilgang til alle provinser i landet, og har de siste årene vært engasjert i en rekke nødhjelpsoperasjoner i landet. Spesielt flom-, men og tørkeoperasjoner. Foreningen bistår med kartleggingsgrupper og distribuerer nødhjelp til de som er rammet.
  • Nord-Korea Røde Kors spiller videre en sentral rolle i den interkoreanske dialogen, og er sammen med Sør-Korea Røde Kors tilrettelegger for de såkalte familiegjenforeningene som avholdes med ujevne mellomrom. Den siste var i september 2018.
  • Det internasjonale Røde Kors (Forbundet) har tilgang til områder i landet som ikke er tilgjengelig for andre, med unntak av enkelte FN-organisasjoner (WFP og UNICEF).

 

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99