Røde Kors ber norske myndigheter ta et større ansvar for norske barn i Syria

Den humanitære situasjonen i Al Hol- leiren nordøst i Syria er ekstremt vanskelig. Stadig kommer nye internt fordrevne til leiren, som sliter med å håndtere det store antallet mennesker.

Nå er det 74.000 mennesker i leiren. De fleste er kvinner og barn. Røde Kors ber nå norske myndigheter ta et større ansvar for de norske barna som lever i dette området. Dette er oppfordringen i et brev sendt til Statsministerens kontor, der Røde Kors samtidig tilbyr å bistå norske myndigheter der de ikke selv har mulighet. Samtidig trappes hjelpearbeidet i leirene opp. 
 
– Ingen kan behandles som om humanitærretten ikke gjelder. For Røde Kors som en humanitær aktør, handler dette om at alle har rett på menneskelig behandling, uansett hvem du er. Dette er et grunnleggende humanitært prinsipp, sier Ivar Stokkereit, leder av Folkerettsenheten i Røde Kors.

Dette mener Røde Kors:

  • Forholdene i leirene nordøst i Syria er veldig vanskelig. Dette gjelder for alle som er der, men Røde Kors mener at europeiske myndigheter må ta ansvar for å følge opp sitt lands statsborgere. Det er nå mer enn 74.000 mennesker i al-Hol leiren, der de fleste er kvinner og barn.
  • Situasjonen i leirene er svært vanskelig, og barn lider under umenneskelige forhold. Norge har et særlig ansvar overfor norske borgere, også i situasjoner som dette. Gitt barns særlige sårbarhet og deres behov for beskyttelse mener vi at norske myndigheter må legge til rette for praktisk bistand knyttet til mulig retur til Norge, for de som ønsker det.
  • Norske myndigheter må derfor finne løsninger som gjør at norske borgere kan få konsuler bistand, og gjennom det mulighet til å komme ut av de ekstreme forholdene i leirene hvor mange sitter.
  • Stortinget vedtok i 2011 at norsk utenrikstjeneste skulle prioritere bistand til nordmenn som var utsatt for menneskerettighetsbrudd. Videre at bistand til barn skulle prioriteres. Det at barn sitter internert i leire er i seg selv et alvorlig brudd på deres rettigheter. Når man i tillegg mangler tilgang til nødvendig helsehjelp, beskyttelse og mulighet for utvikling så er det åpenbart for oss at det foreligger alvorlige menneskerettslige utfordringer for barna.
  • Vi må passe oss for en retorikk som antyder at noen mennesker faller utenfor reglene som gjelder alle, slik som menneskerettighetene og krigens folkerett.
  • Røde Kors er upartisk og er en nøytral aktør, som hjelper alle basert på behov, ikke hvem de er, politisk tilhørighet, tro eller andre vilkår. Røde Kors gir humanitær hjelp til de som er i leiren nå, uavhengig av hvem de er eller hvilket land de kommer fra.

Hvorfor gir Røde Kors hjelp til familiene til fremmedkrigerne?

For Røde Kors som en humanitær aktør, handler dette om at alle har rett på menneskelig behandling, uansett hvem du er. Ingen er utenfor humaniteten. Fremmedkrigere som har lagt ned våpnene og overgitt seg har rettigheter etter internasjonal humanitær rett. Blant annet beskyttelse mot angrep, vold og annen nedverdigende og inhuman behandling. Det samme har deres familier og barn. Ingen kan behandles som om humanitærretten ikke gjelder.  
 
Røde Kors driver humanitært arbeid i leirene nordøst i Syria. Gjennom dette arbeidet hjelper Røde Kors alle i leiren. En eventuell støtte til norske statsborgere må skje i dialog meg, og etter samtykke fra dem det gjelder. Det er dette Røde Kors har sagt i et brev til Statsministerens kontor. 
 
Å ikke vite om et familiemedlem er i live er en stor påkjenning for de familier som er berørt. Familiemedlemmer som har mistet kontakten som følge av de væpnede konfliktene i Irak og Syria har behov for å vite om deres familiemedlemmer er i live og å gjenopprette kontakt dersom det er mulig. I henhold til internasjonal humanitær rett har familiemedlemmer av fremmedkrigere rett til å få vite hvor vedkommende befinner seg og gjenopprette kontakten.

Forholdene i leirene nordøst i Syria

Røde Kors mener at forholdene i leirene er uakseptable og at det haster å finne en løsning for de som oppholder seg der. Det er statsborgere fra mange ulike land i leirene, og Røde Kors mener at myndighetene i disse statene må gjøre det de kan for sine statsborgere, og særlig for barna på grunn av deres sårbarhet.  
 
Kapasiteten er sprengt og gjør at det er et stort presse på driften av leiren. Samtidig er de nye som kommer til leirene i stadig verre forfatning. De som kommer nå er dekket av støv, sultne, søvnløse og kalde. På grunn av det store antallet nyankomne, er også fellesteltene overfylte. Derfor har mange familier med sine barn – og spebarn sovet ute i kulden, kun dekket av tepper.

Røde Kors (ICRC og SARC) serverer daglig 6.500 varme måltider og har tre mobile helseklinikker stasjonert i leiren. Forholdene i leiren er spesielt vanskelig når det er kaldt eller det regner. Flere ti-talls barn har dødd som følge av kulden de siste ukene. Mange mangler telt.

Røde Kors bidrar med rent vann til leiren, både flaskevann og tankbiler med vann. I tillegg har Røde Kors montert latriner og vannkraner. I tillegg jobber Røde Kors med å formidle kontakt mellom familiemedlemmer som har kommet bort fra hverandre.

Humanitære behov i Syria

Krigen går inn i sitt niende år, og 11,7 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp og beskyttelse. 5 millioner mennesker trenger akutt nødhjelp. Fortsatt pågår det kamper flere steder og stadig nye flykter. 
Antallet mennesker men akutte humanitære behov har gått noe ned, men behovene er fortsatt veldig store, langt større enn kapasiteten til å gi humanitær hjelp.

Syria fakta

1,4 millioner mennesker har i løpet av 2018 returnert til Syria. Det er en dobling av antallet siden 2017. Men fremdeles er det flere som flykter, enn som vender hjem, når vi også teller med de som flykter internt i landet. I dag er ca halvparten av Syrias befolkning på flukt. 
 
6,5 millioner har ikke sikker tilgang på mat og ytterligere 2,5 millioner mennesker risikerer å komme i den situasjonen. 90.000 barn under 5 år er akutt underernært. Dersom underernæring ikke forebygges vil ytterligere 147.000 barn under 5 år i løpet av 2019 bli akutt underernært.