Tusenvis av mennesker du aldri har hørt om, er i dag savnet rundt om i verden

Over 70 millioner mennesker er på flukt. Under flukten mister tusenvis kontakten med sine nærmeste. I dag markeres den internasjonale dagen for savnede.

På den internasjonale dagen for savnede minnes vi de som blir borte, og vi setter fokus på alle som mister kontakt med sine kjære på grunn krig, konflikt, katastrofer og migrasjon.

- Dagen for savnede er en viktig dag for alle som savner sine kjære. Mindreårige barn er en spesiell sårbar gruppe i fluktbildet, sier Brita Liholm, seniorrådgiver i Oppsporingstjenesten hos Røde Kors i Norge.

Barn forsvinner

En naturlig konsekvens av konflikt og katastrofer er at mennesker kommer bort fra sine familier og venner i kaoset som oppstår.

- Barn blir lett borte under kaotiske og urolige situasjoner, og enslige mindreårige er spesielt sårbare. Barn på flukt kan lett bli ofre for menneskehandel og utnytting av ulik karakter, forteller Liholm.

Mange blir meldt savnet av familie som er i Norge, men det er også mange som bor i utlandet som melder at de savner noen de tror er i Norge.

- Det er en stor psykisk belastning for familier å ikke vite hvor det har blitt av sine kjære, legger Liholm til.

Oppsporing – et Røde Kors-mandat

Genève-konvensjonen har gitt Røde Kors et mandat til å ta et humanitært initiativ når mennesker blir ofre for krig, konflikt og katastrofer. Dette betyr også at familie og venner har rett til å vite hva som er skjedd med sine kjære. Røde Kors finnes i 190 land. Det er dette globale nettverket som gjør det mulig å lete etter savnede.

- Våre prinsipper om nøytralitet og upartiskhet kan gi oss blant annet tilgang til fengsler og interneringsleirer gjennom avtaler med myndigheter. For mange er Røde Kors den eneste muligheten til å få bistand til å spore opp familien sin, forteller Liholm.

Røde Kors leter ikke bare etter dem som nylig er meldt savnet, men også etter dem som forsvant under andre konflikter, blant annet under konflikten på Balkan og helt tilbake til før og under andre verdenskrig.

Vi er beredt til å lete og gir oss ikke før vi får et svar.

Les om Røde Kors sin oppsporingstjeneste her.

For mediehenvendelser:

Røde Kors Pressevakt:94 87 29 99