To små barn som befinner seg i Morialeiren varmer seg foran et bål Vis bildetekst
Røde Kors mener det fullt mulig for Norge å ta imot enslige mindreårige fra leiren i Hellas innenfor de ordningene som er etablert.

De foreldreløse barna i Moria må ha en løsning

– Det haster å få barna i sikkerhet, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors. 15 europeiske land har nå sagt seg villig til å være med å ta et felles ansvar for barna i Moria-leiren i Hellas. Norge nøler.

Røde Kors ber partiene på Stortinget og regjeringen om å være konstruktive og sammen finne en løsning.

Røde Kors mener det fullt mulig for Norge å ta imot enslige mindreårige fra leiren i Hellas innenfor de ordningene som er etablert. Hele 15 europeiske land har sagt ja til å ta imot om lag 700 barn fra Moria. Norge er foreløpig ikke en del av denne gruppen. Det har vært et krav fra regjeringen at man må ha en felles europeisk løsning, og at Norge må få være med å sette kriteriene for hvilke barn eller barnefamilier vi skal ta imot.  

Felles grense, felles ansvar

– Vi mener de kriteriene allerede er på plass. Det bør være mulig å bli enige om at foreldreløse barn i en overfylt leir uten et forsvarlig helse- og omsorgstilbud og skikkelig vann og sanitærforhold har et reelt beskyttelsesbehov. Vi er en del av Schengen-samarbeidet. Da må vi være med å ta vår del av ansvaret vi har ved å være en del av det felles europeiske grensesamarbeidet.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

I lys av den pågående korona-pandemien er det viktigere enn noen gang å finne løsninger for å hente ut flyktninger som lever under uverdige forhold. 

Kommunene står klare

Røde Kors ber partiene på Stortinget og regjering finne en løsning, og viser til at blant annet Finland og Tyskland har sagt ja til å hente ut enslige barn fra leiren.

– Det er skuffende at vi enda ikke har sett en løsning fra Norge når så mange andre europeiske land har forpliktet seg. Norge har en stolt humanitær tradisjon om å stille opp når situasjonen krever det, ikke minst på vårt eget kontinent. Norske kommuner sier de står klare til å ta imot flere enslige, mindreårige flyktninger fra leirene i Hellas. I hele 2019 kom det kun 135 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Så langt i år er tallet 35. Da klarer vi å ta imot noen flere av de som har ankommet var felles europeiske grense, sier Apeland.

Les mer om Røde Kors' unike rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet.