Ankomsthall flyplass mann med røde kors vest Vis bildetekst
På flere norske flyplasser, som her på Sola Lufthavn, er Røde Kors-mannskap på plass for å bistå flypassasjerer fra utlandet. (Foto: Thor Inge Sveinsvoll/Rogaland Røde Kors)

Røde Kors bistår myndighetene i å håndtere koronautbruddet

Over hele landet er mannskap fra Røde Kors på plass for blant annet å organisere køer ved sykehus og legevakt og ellers bistå myndighetene med de tiltak som settes i verk for å møte situasjonen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte 11. mars utbruddet av koronaviruset for en pandemi. I Norge og mange andre land har helsemyndighetene satt i verk tiltak for å møte situasjonen.

Frivillige hjelper til i lokalsamfunnet 

Utenfor sykehuset i Vestfold har Røde Kors satt opp beredskapstelt som brukes til å ta imot smittede pasienter og på legevakten i Tønsberg hjelper Røde Kors til med å organisere køer av syke.

Telt med Røde Kors mannskap
Fra Vestfold sykehus. Her har Røde Kors-mannskap satt opp ekstra telt.

På flere norske flyplasser, blant annet på Sola og Vigra Lufthavn, er Røde Kors-mannskap på plass for å bistå flypassasjerer fra utlandet.

Ankomsthall med røde kors personell som sjekker passasjerer
Ekstra bemanning fra Røde Kors på Vigra lufthavn i Ålesund.

I Troms bistår Røde Kors med levering av dagligvarer til folk som sitter i karantene, de har lånt ut beredskapstelt og bistår ved prøvetakning ved Universitetet i Nord-Norge.

Folk utenfor hvit Røde Kors telt
I Tromsø har de lånt ut beredskapstelt og bistår ved prøvetakning ved Universitetet i Nord-Norge.

Mange lokalforeninger i Møre Romsdal har også lånt ut beredskapstelt, og i Kristiansund sitter Røde Kors i kommunens kriseledelse.

Over 200 kommuner i landet har samarbeidsavtaler med lokalforeninger i Røde Kors, og i alle fylker rapporteres det om at våre frivillige samarbeider med lokale myndigheter om tiltak som hjelper og avlaster myndighetene i innsatsen mot Korona-smitte. 

Støtteaktør for myndighetene - i krig og fred

Som eneste frivillige organisasjon i Norge er Norges Røde Kors anerkjent som støtteaktør i fredstid for myndighetene. Dette ble etablert i kongelig resolusjon fra 2009. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon med sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn.

Røde Kors er den eneste organisasjonen i landet som har egen avtale med norske myndigheter om støtte til krisehåndtering, slik som i håndteringen av koronautbruddet i befolkningen. 

Bli medlem