Rde Kors - Henry-50 Vis bildetekst
Røde Kors bruker førstehjelpsfiguren Henry til å trygge barnehagebarna på hvordan de skal håndtere den nye situasjonen.

– Gjør barnehagebarna trygge med koronavett

Røde Kors oppfordrer foreldre til å støtte barna i oppstarten i barnehagene etter koronastenging. – Barn taker uvante situasjoner så lenge de får snakket om det med trygge voksne, sier Silje Lea.

Koronasmitten kan skape usikkerhet hos barn og foreldre. Røde Kors har derfor laget noen enkle koronaråd for barnehageoppstarten.  

– Hverdagen kommer ikke til å se lik ut som den gjorde før barnehagene stengte. Både barn og voksne kan oppleve usikkerhet. Derfor er det viktig å ruste barna til å møte dette med gode råd og samtaler, sier Silje Lea i Rogaland Røde Kors. Lea er ansvarlig for Røde Kors’ førstehjelpsprogram for barnehagebarn.

Røde Kors bruker førstehjelpsfiguren Henry til å trygge barnehagebarna på hvordan de skal håndtere den nye situasjonen. Gjennom Henry-programmet til Røde Kors har allerede over 250.000 barn fått opplæring i førstehjelp. I dag brukes Henry-figuren og undervisningsmaterialet i mer enn 4.000 av landets om lag 6.000 barnehager.  

Bilde av Henry med koronavettregler
Henrys koronavettregler for barnehagebarn.

Koronavett i barnehagen 

– For å gjøre det enklere for både barna og de ansatte i barnehagene, har Henry laget egne koronavettregler, som kan være et fint utgangspunkt for samtalene i barnehagen når barna kommer tilbake igjen

Silje Lea, ansvarlig for Røde Kors' førstehjelpsprogram for barnehagebarn

Henrys koronavettregler er basert på Røde Kors’ koronavettregler, men spesielt tilpasset aldersgruppen 3-6 år. 

Førstehjelp for barnehagebarn handler om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barna. Mange barn kjenner Henry-læringsopplegget godt og vil gjenkjenne Henry som en trygg støtte. Henry-figuren kan brukes til å snakke om korona og følelser knyttet til dette i barnehagen. 

Henrys koronavettregler for barnehagebarn:

  1. Ta vare på hverandre og vær en god venn. 
  2. Snakk med en voksen om du har spørsmål. 
  3. Hold avstand til andre, selv i barnehagen. 
  4. Vask hendene ofte. 
  5. Alle følelser er lov. Si ifra om du er trist, redd eller lei deg. 

Skoler og barnehager i Norge har nå vært stengt i over fem uker, men fra og med denne uken blir hverdagen noe mer normal for de yngste. Mange gleder seg til å komme tilbake til venner og barnehageansatte. Barn har ulik informasjon, kunnskap og oppfatning av koronasituasjonen. For mange kan det være vanskelig å forstå hva den nye hverdagen innebærer. Ikke minst kan det være vanskelig for mange å forstå at hverdagen må bli annerledes, selv om man får komme tilbake til barnehagen.  

1 av 3 familier opplever koronavansker 

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Røde Kors, viser at hver tredje familie sliter under koronakrisen. Mange forteller om økt stress, krangling og utfordringer hjemme. Også dette er noe mange av barna som skal tilbake i barnehagene kan ha kjent på de siste ukene.  

– Noen barn kan ha vært vitne til vold, krangling eller misbruk hjemme, og kan bære preg av dette og trenge ekstra støtte. Andre kan ha blitt påvirket av økonomisk stress og bekymringer hjemme, mens noen kan ha opplevd å ha vært vitne til sykdom eller mistet noen de er glad i de siste ukene, sier Lea.  

Fakta om Henry-programmet:

  • “Henry” er Røde Kors’ førstehjelp for barnehagebarn. Henry er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp. En viktig del av dette er å lære at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp.  
  • Henry-opplegget inneholder en dukke med en liten førstehjelpssekk, et pedagogisk veiledningshefte og digitalt undervisningsmateriale.  
  • Læringsopplegget presenterer Henry i ulike situasjoner der han har skadet seg og trenger hjelp.  
  • Henry-figuren er delt ut til over 4.000 barnehager i hele Norge.  

Les mer om Henry og barnehager