Henry - Førstehjelp for barn

Henry er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-8 år. Målet er å lære barn i barnehagen og barneskolen om førstehjelp.

Hvem er Henry?

Vi ønsker å starte førstehjelpsopplæringen så tidlig som mulig for og styrke den generelle befolkningens førstehjelpskunnskap. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget. Det skal føles trygt å hjelpe andre. Gjennom dukken Henry og de 10 uhellene han utsettes for lærer barn hvordan de kan hjelpe gjennom 3 enkle steg som er læringsmålene:

  1. Spørre hva som har skjedd
  2. Hente en voksen/Ringe 1-1-3
  3. Hjelpe (Sammen med voksen)

 

Røde Kors Hovedprogram 2024-2026. Samfunnsmål: Redde liv nasjonalt 2b:  Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.