Nærbilde av ansiktet til et barn som blir båret av en kvinne Vis bildetekst
Matprisene i Syria har økt dramatisk de siste to ukene. 9 millioner mennesker mangler nok mat hver dag. (Foto: Olav Saltbones / Røde Kors

Matmangel rammer flere i Syria

Antallet mennesker som ikke har tilgang på nok mat øker nå i Syria. – Vi er bekymret for konsekvensene av kollapsen i økonomien og jobber for å skaffe mat til de som trenger det mest, sier Ola Ulmo.

I løpet av de siste to ukene har prisen på brød doblet seg i Syria. Godt inne i det tiende året med krig øker nå antallet mennesker som ikke har tilgang på nok mat. 9 millioner mennesker mangler nok mat hver dag.

– Antallet som mangler nok mat har økt med 20 prosent i løpet av det siste året. Det betyr at folk som har overlevd et ti-år med krig nå opplever sult.

Ola Ulmo, sjef for Den internasjonale Røde Kors-komitéens (ICRC) kontor i Aleppo.

Til tross for at koronatiltakene i Syria har blitt lettet en del, fortsetter prisene å stige kraftig. I gjennomsnitt har prisene mer enn doblet seg i løpet av de siste fire månedene.

– Med økte priser vil folk få dårligere tilgang på mat som igjen vil ha negative ringvirkninger for helsesituasjonen, sier Ulmo.

EZlhpjaWsAEUKD1
I Damaskus har Røde Kors-bevegelsen og direktoratet for bakerier i Damaskus sørget for en generator som gjør at bakeriet Adra Labor City Bakery kan driftes med full kapasitet. Dette vil komme 80.000 mennesker til gode – hver dag. (Foto: ICRC Syria)

Gjenåpnet suppekjøkken

I Aleppo har ICRC blant annet sett seg nødt til å gjenåpne suppekjøkkenet som sist ble brukt da krigen raste som verst i Aleppo for nesten fire år siden. Noe av forklaringen er kollaps i økonomien, økning i priser som følge av tiltak mot korona og at folk har brukt opp reservene sine.

Skjermbilde 2020-06-11 kl. 13.34.17
Røde Kors' Ola Ulmo står her i suppekjøkkenet som nå er gjenåpnet i Aleppo. Kjøkkenet vil produsere 10.000 måltider hver dag til den hardt prøvede befolkningen. (Foto: ICRC Syria)

– Dette er en tøff tid for folk her. Den vanskelige økonomiske situasjonen kommer på toppen av kampene som pågår og konsekvensene et ti-år med krig har ført med seg. De fleste har brukt opp reservene de hadde.

Ola Ulmo, sjef for Den internasjonale Røde Kors-komitéens (ICRC) kontor i Aleppo.

Røde Kors fortsetter nødhjelpsarbeidet

Røde Kors i Norge fortsetter nødhjelpsarbeidet i Syria i samarbeid med ICRC og Syrisk Røde Halvmåne. I løpet av den siste tiden har Røde Kors blant annet skaffet smittevernsutstyr og hygieneartikler som er nødvendig i møte med koronaepidemien. 90.000 ulike smittevernsartikler er kjøpt inn for å styrke innsatsen til Røde Kors’ søsterforeninger i Midtøsten.

I nordøst er feltsykehuset som nå drives av ICRC fremdeles i drift og har til nå gitt helsehjelp til 11.000 pasienter fra Al Hol-leiren og det gjennomføres i snitt 20 kirurgiske inngrep hver uke.