Nærbilde av overkroppen til en person med en Røde Kors-vest Vis bildetekst
Photo: Mari Aftret Mortvedt, ICRC

– Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset

Røde Kors i Norge gjennomfører nå en rekke tiltak for å unngå at smittespredning svekker den frivillige beredskapen, og er beredt til å bistå myndighetene ved behov.

– Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset, sier generalsekretær Bernt G. Apeland

Røde Kors har allerede iverksatt strenge smitteverntiltak for ansatte og frivillige, men vedtok onsdag ytterligere grep for å kunne opprettholde en beredskap og fylle rollen som støtteaktør for norske myndigheter, samt sørge for at sårbare grupper blir ivaretatt.

– Vår søk- og redningskapasitet opprettholdes og det jobbes med å utrede hvordan våre lokale frivillige kan bistå sine kommuner og lokale helsemyndigheter ved behov. Vi er i løpende kontakt med nasjonale og lokale myndigheter om behovet for bistand, både på kort og lang sikt, opplyser Apeland. 

– Røde Kors er en viktig del av Norges beredskap, så vi gjør alt vi kan for å unngå smittefare og samtidig sørge for at våre mer enn 40 000 frivillige kan være tilgjengelig i sine lokalsamfunn.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

For å unngå at ansatte og frivillige utsettes for smittefare og dermed blir satt ut av spill, er det over hele landet innført hjemmekontor for alle ansatte. Alle større møter og samlinger for ansatte og frivillige gjennomføres via video eller telefonkonferanser, utsettes eller avlyses de neste månedene.

– Røde Kors har et særskilt ansvar for å bidra til at smitten ikke spres videre. Vi jobber tett mot mange mennesker, også de som er spesielt utsatt, og må ta kraftige grep i dugnaden som nå må gjøres for å begrense koronaviruset i Norge. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å stoppe denne epidemien, sier Apeland.

Stanser aktiviteter – styrker andre


Røde Kors har en rekke aktiviteter rettet mot spesielt sårbare grupper i samfunnet. Av hensyn til deltakere og frivillige vil blant annet alle fellesarrangementer knyttet til institusjoner innstilles.

Det samme gjelder gruppeaktiviteter, en rekke aktiviteter og arrangementer for barn og unge og visitortjenesten i fengsler.

– Det er beklagelig at vi må kansellere alle disse flotte aktivitetene, men i de tilfellene der det er mulig, vil vi opprettholde en til en-møter, blant annet gjennom besøkstjenesten og flyktningeguiden. Vi vil også utvide digital leksehjelp, og gjøre det vi kan for at Kors på halsen, samtaletjenesten vår for barn og unge, kan være operativ for de som har behov for noen å snakke med, sier Apeland.

Røde Kors oppfordrer alle deltakere i sine aktiviteter om å ta kontakt med sin lokale Røde Kors-forening for informasjon om hvilke aktiviteter som opprettholdes og hvilke som er justert eller avlyst. Mer informasjon om hvilke grep som tas for de ulike aktivitetene finnes på https://www.rodekors.no/aktuelt/korona-tiltak-i-rode-kors/

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99