To personer med Røde Kors jakker. Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: © Røde Kors

Røde Kors: Trapper opp Korona-innsats over hele landet

– Vi girer om og girer opp for å kunne dekke de hjelpebehovene vi ser vil komme framover, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Vi ser allerede at det er i ferd med å oppstå store behov for å hjelpe til i lokalsamfunn og støtte myndighetenes arbeid. Mange mennesker sitter nå alene og mange er i karantene. Vi girer om og girer opp for å kunne dekke de hjelpebehovene vi ser vil komme framover, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Over 200 kommuner i landet har samarbeidsavtaler med lokalforeninger i Røde Kors, og i alle fylker rapporterer våre frivillige at de i samspill med lokale myndigheter har satt i gang, eller er i ferd med å sette i gang, tiltak som hjelper myndighetene i innsatsen mot Korona-smitte. 

For eksempel bistår fem lokalforeninger rundt Ålesund med organisering av ankomne på flyplassen. Mange lokalforeninger i Møre Romsdal har lånt ut beredskapstelt. I Valdres er ambulanse fra Røde Kors med i innsatsen. I Troms bistår Røde Kors med henting og levering av dagligvarer til folk som sitter i karantene. I Kristiansund sitter Røde Kors i kommunens kriseledelse og skal bidra ved behov.

– Det er mange mennesker som vil trenge hjelp og støtte de neste månedene. Vi skal både støtte lokale og nasjonale myndigheter med å gjennomføre viktige tiltak, og dekke de udekkede humanitære behovene som oppstår, sier Apeland.

Styrker beredskapen

Røde Kors gjør nå store endringer for å opprettholde sin responskapasitet og endrer alle våre eksisterende aktiviteter, slik at vi kan møte de nye behovene som nå oppstår. 

– Flere aktiviteter trapper nå opp sitt digitale tilbud, slik at det for eksempel fortsatt kan være kontakt mellom besøksvenner og besøksverter. Digitale leksehjelp og samtaletilbudet Kors på Halsen styrkes. En rekke aktiviteter blir også berørt av myndighetenes tiltak for å begrense korona-smitte, sier Apeland.

Advarer mot å dra på hytta

Røde Kors Hjelpekorps advarer nå personer mot å dra til fjells, og spesielt hvis man er i karantene. Røde Kors vil unngå å svekke den lokale beredskapen ved å ha for mange frivillige hjelpekorpsene samlet på vakt på hytter i fjellheimen, og prioriterer nå å ha de fleste frivillige i beredskaphjemme slik at de kan dekke behovene i lokalsamfunnene der folk bor. Vår beredskap i fjellet er derfor på et minimum.

Les mer om Røde Kors og korona her: https://www.rodekors.no/aktuelt/korona-tiltak-i-rode-kors/

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99