En frivillig fra Røde Kors bærer en kasse Vis bildetekst
Hjelpearbeidet i Beirut etter eksplosjonen vil fortsette i lang til fremover. Til nå har Libanon Røde Kors gitt hjelp til nærmere 30.000 mennesker etter eksplosjonen. (Foto: Lebanese Red Cross)

Et stort hjelpearbeid i Beirut

Privatpersoner og næringsliv i Norge har gitt 11,5 millioner til hjelpearbeidet som Røde Kors driver etter eksplosjonen i Beirut. Hjelpearbeidet vil pågå i lang tid.

– Nødhjelpsarbeidet i Beirut kommer til å vare lenge. Anslagsvis 300.000 mennesker har mistet hjemmene sine og mange står uten inntekt. At folk i Norge virkelig har bidratt til hjelpearbeidet vil utgjøre en stor forskjell for de som står midt oppe i en vanskelig tid, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Mat, husly og helsehjelp

Både privatpersoner, næringslivet og Utenriksdepartementet (UD) har bidratt mye til nødhjelpsarbeidet. UD støtter nødhjelpsarbeidet gjennom Røde Kors internasjonalt med 10 millioner kroner og Equinor har gitt 2,5 millioner kroner til hjelpearbeidet i Libanon.

– Tusen takk til alle dere som bidrar i denne nødhjelpsinnsatsen. Pengene dere gir går til mat, husly og til både den akutte og mer langsiktige helsehjelpen.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Har hjulpet nærmere 30.000 mennesker

Libanon Røde Kors har vært sentrale i hjelpearbeidet helt fra de første minuttene etter eksplosjonen, da frivillige førstehjelpere fra ambulansetjenesten rykket ut. Manuella Sadek er en av de frivillige fra Libanon Røde Kors som var med i ambulansene som rykket ut til havne etter eksplosjonen.

RS27173_nassif-original
Frivillige fra Libanon Røde Kors' ambulansetjeneste rykket ut umiddelbart etter eksplosjonen. Til nå har disse ambulansene har behandlet og transportert over 3.600 skadde fra eksplosjonen. (Foto: Lebanese Red Cross)

– Vi forsøkte å hjelpe så mange som mulig, men vi hadde ikke nok bandasjer fordi antallet skadde var så stort. Derfor prøvde vi å bruke andre ting vi fant i ambulansen, forteller Sadek.

Til nå har Libanon Røde Kors gitt hjelp til nærmere 30.000 mennesker etter eksplosjonen. Ambulansene har behandlet og transportert over 3.600 skadde fra eksplosjonen, i tillegg har de i den samme tidsperioden også transportert 400 korona-pasienter.

Omfattende hjelpearbeid

– Nå omfatter hjelpearbeidet langt mer enn førstehjelp og medisinsk hjelp. Mange familier står uten et hjem, og trenger nå hjelp til å skaffe et midlertidig trygt sted å være. I tillegg deler Røde Kors hver dag ut mat til flere tusen familier og gir psykososial hjelp til mange som har opplevd en svært dramatisk situasjon, sier Apeland.

RS27167_5a5b201d-fe2e-40cd-977b-ddd506eba906-original
Ødeleggelsene etter eksplosjonen i Beirut er enorme, og befolkningen vil trenge hjelp i lang tid fremover. (Foto: Lebanese Red Cross)

Pengene som samles inn i Norge går til den første nødhjelpsinnsatsen, mat, husly og til førstehjelpsstasjoner som har blitt satt opp etter eksplosjonen. Libanon Røde Kors har satt opp overnatting for omkring 1.000 familier og planlegger å utvide til 10.000 familier og det planlegges for at hjelpearbeidet vil vare i to år.

Røde Kors i Norge har i mange år blant annet støttet ambulansetjenesten til Libanon Røde Kors, som er den største ambulansetjenesten i landet. Det har vært stort behov for ambulansene som har kjørt i ett siden eksplosjonen. 75 ambulanser har vært i aksjon, bemannet med Røde Kors-frivillige.

Støtt Røde Kors sitt arbeid i Libanon!