En skadet mann på båre blir løftet inn i ambulanse

Nødhjelp til Libanon

Eksplosjonen som rammet Beirut i Libanon 4. august i fjor, forårsaket enorme ødeleggelser og tapte liv. Røde Kors var raskt på plass og har hjulpet mange tusen mennesker i tiden etterpå.

I månedene etter eksplosjonen fortsatte Libanon Røde Kors med hjelp i form av bl.a. mat og støtte til 10 000 hardt rammede familier, helsehjelp og ambulanse- og blodtjenester. Hjelpearbeidet vil fortsette i lang tid fremover.

I minuttene etter katastrofen tok folk de skadde på ryggen eller på mopeden, og kom med førstehjelpsutstyr for å rense sår. Å se denne nøden og solidariteten er både hjerteskjærende og fantastisk: tragedien og håpet, side om side.

Fransk Røde Kors-delegat

Stort behov for nødhjelp i Beirut

Etter eksplosjonen førte det store antallet skadde til en enorm belasting på sykehusene i området. Katastrofen skjedde midt i en allerede vanskelig tid. Den syriske flyktningsituasjonen, politisk ustabilitet og forverrede økonomiske forhold som medførte sosial uro, samt koronapandemien var tre eksisterende kriser i landet.

75 ambulanser og 375 trente frivillige og ansatte har gitt førstehjelp, evakuert sårede og hjulpet de mest sårbare. Gjennom flere år har Norges Røde Kors bidratt til bygge opp ambulansetjenesten og akuttberedskapen i Libanon. Du kan bidra til at flere får livsviktig hjelp.

Bygninger i ruiner og folk som jobber med å rydde opp
Frivillige fra Libanon Røde Kors har i timene og dagene etter eksplosjonen jobbet hardt for å redde liv, hente ut døde og evakuere sårede etter den forferdelige eksplosjonen. Foto: Miriam Atallah/ICRC

Eksplosjonen i Beirut har hatt dramatiske konsekvenser for befolkningen. Mange kan ikke bo i sine hjem, og har ikke råd til å bygge dem opp igjen. I tillegg kommer sorgen over alle som er skadet eller døde. De vil trenge hjelp i lang tid fremover.

Pengene som samles inn gjennom Røde Kors i Norge, brukes til: 

  • Helsehjelp (støtte til Libanon Røde Kors´ 36 helsesentre og ni mobile helseklinikker)
  • Ambulanser
  • Telefontjeneste for de som savner eller trenger å spore opp noen etter eksplosjonen
  • Blodtjenester
  • Reparasjon av hus og hjelpe
  • Mat og hygieneartikler til familier
  • Beskyttelsesutstyr til ansatte og frivillige for å unngå spredning av korona
Frivillige fra Røde Kors sorterer mat i esker for utdeling
Redningsarbeidet pågår for fullt. Etter eksplosjonen i Beirut har Libanon Røde Kors sendt alle tilgjengelige frivillig til Beirut for å hjelpe til. Flere hundre frivillige og ansatte har bistått med medisinsk nødhjelp og førstehjelpsstasjoner. Foto: Libanon Røde Kors

Hjelpearbeidet fortsetter

Mer enn 300 000 mennesker har mistet hjemmene sine, og over 6 000 ble skadet i eksplosjonen i Beirut. Røde Kors fortsetter arbeidet for å hjelpe alle som ble rammet av eksplosjonen 4. august 2020. 

Sammen redder vi liv og hjelper mennesker i nød. Tusen takk for at du bidrar!