Syv personer med Røde Kors-vest går bortover en gate Vis bildetekst
Frivillige fra Røde Kors i Burkina Faso har jobbet hardt i arbeidet for å stanse spredningen av koronaviruset. Nå står de foran en enda større krise. (Foto: Burkinabe Red Cross)

Sult større krise enn koronaviruset i flere afrikanske land

Afrika og Midtøsten trues av en omfattende matsikkerhetskrise som i verste fall kan føre til hungersnød for millioner av mennesker. - Vi står farlig nærme en sultkrise, advarer Røde Kors.

Røde Kors ser en forverring i matsikkerheten i de landene som er hardest rammet av konflikt, ekstremvær, og sekundæreffektene av COVID-19. Situasjonen forventes å bli vanskeligere de neste månedene. Ifølge estimater fra FN, og de landene der risikoen er størst Burkina Faso, Nigeria, Sør-Sudan og Jemen. En av fellesnevnerne er at de verst rammede stedene har opplevd flere år med krig og konflikt.

Kampen mot sult og arbeidet for å skape fred henger tydelig sammen i mange land.

– Når tilgangen på mat blir vanskeligere, er barn i land der det har pågått konflikt over flere år spesielt utsatte. I år har vi også sett hvordan den dødelige kombinasjonen av konflikt, naturkatastrofer og koronapandemien virker sammen og forsterker kriser, sier Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver for Afrika i Røde Kors.

Hungersnød

– I Burkina Faso er det allerede områder med hungersnødlignende tilstander. Her har matlagrene blitt tømt, noe som igjen gjør at matprisene har økt mye. Det gjør det ekstremt vanskelig for de fattigste. I Røde Kors har vi satt i gang tiltak i flere land for å møte denne krisen, blant annet ved å dele ut mat, øke matproduksjonen eller gi helsehjelp til underernærte i områder som er berørte, sier Broers.

pw-BFA3709
Røde Kors i Burkina Faso deler allerede ut mat til sivilbefolkningen. Nå som matlagrene i landet er tomme frykter de at flere områder skal få hungersnødlignende tilstander. (Foto: Burkinabe Red Cross)

I Nigeria er de områdene som er mest berørt av konflikten nord i landet, de stedene der Røde Kors ser den største økningen i antall underernærte barn. Sammenlignet med tallene fra i fjor har antallet barn som har fått behandling for underernæring økt med 20% og antallet rammet av alvorlig underernæring økt med 10%.

Samtidig rammet koronapandemien frøprodusenter hardt og i Nigeria fikk ICRC kun tak i 60% av den planlagte mengden frø de skulle distribuere til spesielt sårbare grupper.

– Bønder må ta det vanskelige valget om de skal spise såkornet som er ment for neste avling, eller sulte, sier Broers.

Forverret av koronapandemien

Det er tydelig at koronapandemien har forverret de pågående krisene og er en av årsakene til at matsikkerhetskrisen har blitt så prekær i år. Høyere matpriser og lavere inntekter gjør det nærmest umulig for familier å dekke selv minimale ernæringsbehov i flere land.

– Det rammer dessverre de som i utgangspunktet hadde det vanskeligst. At vi igjen står overfor hungersnød, som har så alvorlige helsekonsekvenser for barn og gravide kvinner, viser at vi ikke har lært nok fra sultkrisen verdenssamfunnet så vidt avverget i 2017.

Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver for Afrika i Røde Kors

En undersøkelse Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) gjorde i Afrika og Midtøsten fra juni til august i år viste at 94% av respondentene opplevde økte matvarepriser der de bor, 82% opplevde redusert inntekt de kunne bruke på mat, og kun 7% hadde nok oppsparte midler til å takle en langvarig krise.

Les mer om Røde Kors sitt arbeid i Afrika