Folk får hjelp i Beirut Vis bildetekst
Libanesiske Røde Kors hjelper mer enn en halv million mennesker årlig. Foto: Libanon Røde Kors

Beirut: Familier sliter fortsatt ett år etter eksplosjonen

Ett år etter eksplosjonen som la store deler av Beirut i grus, er situasjonen for mange familier verre enn noensinne. Det mangler medisiner og utstyr, og mange har ikke råd til å oppsøke hjelp.

– Det kombinerte presset fra den sosiale, politiske og økonomiske krisen, havneeksplosjonen og gjentatte covid-relaterte nedstengninger fortsetter å tære på familier som allerede hadde det tøft. Både libanesere og flyktninger sliter med å kjøpe mat, betale husleie og få tilgang til helsehjelp, sier Carl Morten Ødegaard, som er fungerende regionalrepresentant for Norges Røde Kors i Midtøsten. Han var i Beirut da eksplosjonen skjedde.

Eksplosjonen i Beirut

  • Flere hundre tonn kunstgjødsel eksploderte på havnen i Beirut 4. august 2020.
  • Minst 300 000 mennesker ble rammet og store deler av Libanons hovedstad ble ødelagt.
  • Mer enn 200 mennesker ble drept og 6500 såret i den voldsomme eksplosjonen.
Hjelpearbeider i Beirut
Libanon Røde Kors var raskt på plass med hjelp etter eksplosjonen i Beirut 4. august 2020. Foto: Libanon Røde Kors

Flere bor på gata

Krisen i Libanon er kompleks og mangesidig. Etter eksplosjonen gikk regjeringen av. Siden har flere forsøk på å stable på plass en ny regjering feilet. Landet slet allerede økonomisk, med inflasjonen på over 1300 prosent de siste 18 månedene.

Ødegaard forteller at det bor et økende antall mennesker på gatene. De sover ute, leter etter mat i søppelkasser og flere ber om penger.

– Som alltid er det de fattigste som rammes hardest. Mat og medisiner er nå så dyrt at mange ikke har råd. Mange opplever kun å ha strøm noen få timer i døgnet eller ikke strøm i det hele tatt, og det mangler drivstoff til biler og generatorer. Samtidig har stadig flere familier falt under fattigdomsgrensen. Over halvparten av alle libanesere lever nå i fattigdom.

Carl Morten Ødegaard, fungerende regionalrepresentant for Norges Røde Kors i Midtøsten

Helsevesenet mangler medisiner og personell

Også helsevesenet er hardt rammet av krisen, og er mye verre stilt nå enn før eksplosjonen. De mangler strøm, medisiner og kvalifisert helsepersonell. Nødvendige medisiner må rasjoneres eller mangler helt, inkludert for kroniske sykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Røde Kors gir helsehjelp til pasient
Behovet for helsehjelp er stort, og Røde Kors spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Foto: Libanon Røde Kors

Corona legger ytterligere press på helsevesenet, og delta-varianten har allerede medført en betydelig økning i antall smittede.

– Det har vært utfordrende å sikre et godt helsetilbud i tiden etter eksplosjonen. Vi klarer foreløpig å opprettholde ambulanse- og primærhelsetilbudet, men ressursene strekkes stadig lenger. Libanon Røde Kors har mistet 40 prosent av finansieringen sin på grunn av den økonomiske krisen.

Røde Kors-frivillige bærer esker
Frivillige i Libanon Røde Kors gjør en formidabel innsats for å hjelpe de som trenger det mest. Foto Libanon Røde Kors

Viktig støtte fra Røde Kors i Norge

I året som har gått, har de med støtte fra Røde Kors i Norge sikret helsehjelp, psykososial støtte, rent vann, mat, hygieneartikler og kontantstøtte til mange av familiene som mistet alt.

– Men for å opprettholde tilbudet, er vi avhengige av at folk fortsetter å engasjere seg og gi hjelp, sier Ødegård.

Gi en gave til vårt arbeid her

Røde Kors i Libanon

  • Den største humanitære organisasjonen i Libanon. Hjelper mer enn en halv million mennesker årlig.
  • Anerkjent som den viktigste leverandøren av primærhelsetjenester i landet, med en ambulansetjeneste som hjelper mer enn 245 000 mennesker i året, drevet gratis av frivillige.
  • Avgjørende i responsen etter havneeksplosjonen i Beirut, hvor de etablerte en beredskapssentral sammen med den libanesiske hæren. 
  • Engasjert i covid-responsen.
  • Røde Kors i Norge har i mange år støttet ambulansetjenesten til Libanon Røde Kors, som er den største ambulansetjenesten i landet.
  • Røde Kors i Norge støtter også fem mobile medisinske enheter som tilbyr primærhelsetjenester for sårbare libanesiske borgere og syriske flyktninger, samt et akuttmedisinsk senter Bekaa-dalen.